Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Höstens föreläsningar

Vad gör jag som programkoordinator på Marinmuseum?

 

Ja, bland annat planerar jag olika programverksamheter, som t.ex. föreläsningar, familjeaktiviteter och annat som besökarna kan delta i på Marinmuseum. Här i pedagogbloggen har jag synts genom mina matartiklar 1 och 2 samt genom intervjun med Olof Hjorth, men min ambition i detta inlägg är att ge er, kära läsare, en inblick i andra delar av verksamheten.

Höstens föreläsningar fortsätter på temat Marinen 500 år och museets kommande årsbok som ges ut med stöd av Marinmusei vänner i slutet av året. Ni får förhoppningsvis möta några av författarna till årsboken den 30:e november!

Först ut, den 7:e september, blir en föreläsning med professor Kekke Stadin, författare till bland annat böckerna Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, Maktens män bär rött och Maktkamp på Arboga redd. På Marinmuseum kommer hon att föreläsa om hur män på höga positioner i flottan uttryckte sin makt i konsten och genom klädsel.

Därefter, den 5:e oktober, kommer Robert Bergman Carter, forskare i Lund och Matilda Jarl, intendent på Nordiska museet, föreläsa om njutningsmedel i flottan som t.ex. tobak och alkohol. Hur såg pipbruket ut? Vilka fynd har gjorts? Vad kan vi säga om tobaksbruket under 1600- och 1700-talen?

Kritpipa, fotograf Morgan Olsson/BLM

 

Den 16:e november kommer några medlemmar i ubåtsklubben Hajen som var med om en händelse en blåsig dag 1992. De berättar något som skedde på ett av ubåten HMS Neptuns uppdrag. Det är en dramatisk berättelse, där dessutom en journalist var med ombord.

Ubåten Neptun 1992

Sista föreläsningen blir den 7:e december, då chefen för Kungsholms fort, Thomas Jahnsson, kommer att berätta om återetableringen av värnpliktiga på fortet och utmaningarna det för med sig. Det kan inte vara lätt att förbereda en militär fästning från slutet av 1600-talet till dagens krav!

Föreläsningarna är ett samarbete tillsammans med

 

/Marie Chen, programkoordinator


Kommentera gärna här!

    Till toppen