Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 10

Denna dag, den 10 december 1923, togs torpedkryssaren Claes Horn ur tjänst. Torpedkryssarna kallades även för torpedkanonbåt och byggdes i slutet av 1800-talet. Claes Horn var byggd i Stockholm, sjösatt 1898, och användes bland annat som neutralitetsvakt under 1:a världskriget. Bilden visar en modell som tillhör Sjöhistoriska museet och som föreställer torpedkryssaren Psilander, byggd 1899.

    Till toppen