Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 11

Denna dag, den 11 december 1954, sjösattes ubåten Hajen III. Det byggdes totalt sex ubåtar i serien, tre i Karlskrona och tre i Malmö. Alla utrangerades 1980. De första svenska ubåtarna som hade snorkel monterad från början. Bilden ifrån Sjöhistoriska museet visar när Hajen sjösätts i Malmö. 

    Till toppen