Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 12

Denna dag, den 12 december 1940, sjösattes HMS Bredskär, minsvepare av Arholma-klass. Totalt byggdes 14 fartyg i klassen vid tiden för andra världskrigets utbrott. Minsveparna gjorde en viktig insats i neutralitetsvakten under kriget genom att hålla farleder öppna, eskortera fartyg och avvisa främmande fartyg. Under 1960-talet skrotades alla utom en, HMS Bremön, som finns bevarad som museifartyg och som ett populärt besöksmål utanför Marinmuseum. Bilden visar Bredskärs skeppsklocka som finns i museets samlingar.

    Till toppen