Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 13

Denna dag, den 13 december 1939, dödades sex man ombord på pansarskeppet Manligheten. I Göteborgs skärgård höll man på med bärgning av en tysk paravan då en eller flera minor exploderade. Fyra man dog direkt och flera skadades. Ytterligare två man dog senare på sjukhus. HMS Manligheten sjösattes 1903 och tillhörde Äran-klass. Togs ur tjänst 1950. Bilden visar akterstävsornamentet ifrån Manligheten som tillhör museets samlingar.

    Till toppen