Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Galjonsfigurerna och myterna

Blogginlägg av Marie Chen, programkoordinator på Marinmuseum.

Vad är en galjonsfigur? Vilka är det som galjonsfigurerna på Marinmuseum föreställer?

Galjonsfiguren satt längst fram på ett örlogsskepp. Den var en symbol för skeppet, men hade också andra betydelser. De flesta galjonsfigurer som finns i Galjonshallen har rötter i den grekiska eller nordiska mytologin.

Perseus (linjeskeppet Försiktigheten) är en grekisk hjälte som räddar prinsessan Andromeda genom att använda Medusa-huvudet för att förstena monstret som hon offrats till. Man trodde att Medusa-huvudet kunde skydda bäraren och man kunde sätta det på föremål för att t.ex. avvärja trolldom.

Nike (linjeskeppet Karl XIII) är en grekisk segergudinna. Man föreställde sig att hon flög runt ett slagfält eller en tävling och valde ut en vinnare. Man kunde t.ex. resa en staty till hennes ära efter en viktig seger till havs.

Galathea (fregatten Galathea) är en grekisk havsnymf som man kunde be om en lugnare färd över havet. I en av myterna uppvaktas hon av cyklopen Polyfemos, som försöker vinna hennes kärlek med hjälp av musik.

Minerva (fregatten Minerva) är en romersk visdoms- och krigsföringsgudinna. Hon är också konstens, handelns, hantverkets och läkekunskapens beskyddarinna.

Saga (korvetten Saga) är en nordisk gudinna. Hon är en av asynjorna och är den som ser eller berättar. Hon bor i närheten av vatten och dricker ur guldbägare tillsammans med Oden.

Freja (fregatten Fröja) är en nordisk gudinna. Hon är fruktbarhetens, kärlekens, krigets och sejdens gudinna och hälften av alla som dör i strid kommer till henne.

Oden (skulle suttit på linjeskeppet Skandinavien) är en nordisk gud. Han är en krigs- och dödsgud. Hälften av alla som dör i strid kommer till honom. Han har offrat både sitt ena öga och hängt sig själv för att få visdom och sejd.

Asynja- en samling gudinnor

Cyklop=jätte som bara hade ett öga

Fregatt=ett däck med kanoner

Linjeskepp=minst två däck med kanoner

Medusa= ett monster som hade ormar till hår och kunde förstena folk med hennes blick

Sejd= en slags trolldom

Örlogsskepp=krigsfartyg

Vill du arbeta med detta i skolan? Här får du några tips till dina elever!

Du kan t.ex. be dem titta på historiska museets hemsida (extern webbplats)   

åk f-3

Illustrerade grekiska sagor

Hjältar och monster på himlavalvet-Maj Samzelius

åk 3-6

Peter Madsen-Valhall (seriealbum)

åk 7-9

Rick Riordan –Född till hjälte (finns också som film)

Johan Egerkrans-Nordiska gudar

Neil Gaiman-Nordiska myter

    Till toppen