Marinmuseums pedagoger har många olika projekt tillsammans med skolan och är öppna för fler samarbeten. 

Några exempel på aktuella projekt och samarbeten är:

  • Miniguider

  • SAAB/Kockums lärlingsprogram

  • Från bilden till språket

  • Trappa upp

Hör gärna av dig om du är intresserad av att samarbeta med oss.