Marinmuseum på albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, kurdiska och somaliska. Det är vad vi kallar Inte utan mitt språk.

2005 drog Marinmuseum igång skolarbetet Inte utan mitt språk där vi lät elever med utländsk bakgrund göra besöksfoldrar till Marinmuseum. Eleverna fick lyfta fram vad de personligen tyckte var intressant i museet med egna texter och bilder. Resultatet har blivit foldrar som eleverna själva gjort layouten till.

Idag har Marinmuseum foldrar på sex olika språk. Det är arabiska, somaliska, kroatiska, kurdiska, bosniska och albanska. Foldrarna finns i museet där de används av våra utländska besökare.

Med i skolarbetet har elever och lärare från Sunnadalskolan, Jändelskolan, Karlskrona Montessorifriskola, Nättrabyskolan, Skrävle skola och Wämöskolan varit.

Besöksfoldrar: