Marinmuseum är en fantastisk plats för lärande med originalföremål att undersöka närmare, rum för skapande och såväl fysiska som digitala resurser. Eleverna får möjlighet att byta undervisningsmiljö och möta andra pedagoger som samarbetar med skolan för att nå läroplanens mål.

Om skolbesök

Vi kan möta dig som lärare och dina elever på museet, ta museet till er eller träffas ute i kulturmiljön. Våra lektionsförslag ska ses som en inspiration, och utifrån era önskemål och förutsättningar kommer vi gemensamt fram till hur besöket ska se ut och vad det ska innehålla.

Skolklasser som besöker museet har fri entré. Det gäller alla skolformer, även vuxenutbildning, SFI, folkhögskola, högskola och militär utbildning. Även medföljande lärare och elevassistenter har fri entré.

Boka besöket i förväg

Vill ni delta i pedagogiskt program med pedagog, kontakta pedagoger.marinmuseum@smtm.se

Vill ni besöka museet på egen hand, anmäl besöket via bokningen.marinmuseum@smtm.se. Uppge dag, tid och antal besökare. 

Om pedagogerna

Fredrik Karlsson

Jag jobbar som museipedagog sedan 2003. Ett intresse för historia gjorde att jag började studera på högskola och under studietiden började jag vikariera som lärare. Då upptäckte jag hur roligt och utvecklande det är att jobba med barn och ungdomar och det blev ett naturligt steg att utbilda mig till SO-lärare. När jag började arbeta som museipedagog på Marinmuseum såg jag det som en möjlighet att kombinera mina intressen av historia och undervisning. På museet har jag undervisat elever ifrån förskolan till vuxenutbildning/SFI i de flesta ämnen och har också kompletterat min utbildning med såväl Äventyrspedagogik som Svenska som andraspråk. När jag inte är på jobbet umgås jag med familjen, deltar i föreningslivet, snickrar på huset eller sköter om trädgården.

Kontakta mig

E-post: fredrik.karlsson@smtm.se
Telefon: 0455-35 93 34

Veronica Westerblom

Jag är utbildad bildpedagog med tonvikt på hållbar utveckling, integration och gemensamma skapandeprocesser. Jag tror att alla våra sinnen och känslor är viktiga för museiupplevelsen och att det är i mötet med varandra och föremålen som lust och lärande uppstår. Det handlar lika mycket om att få berätta om sina upplevelser och iakttagelser så väl som att analysera och belysa t.ex. kvinnor och barns livsvillkor genom historien. Jag är en nyfiken person och jag älskar att t.ex. prata om hur folk luktade under 1700-talet. Och ett av mina absoluta favoritföremål här på Marinmuseum är Medusas vrålande huvud i galjonshallen. 

Kontakta mig

E-post: veronica.westerblom@smtm.se
Telefon: 0455-35 93 54

Catherine Odehammar 

Jag är ny som museipedagog och det är fantastiskt roligt att ha Marinmuseum som arbetsplats att utforska och upptäcka tillsammans med er! Legitimerad lärare med svenska, engelska och specialpedagogik som främsta ämnen. Jag tror på det livslånga lärandet och tycker vi lär allra bäst i möten med andra, när vi upplever saker tillsammans och lär med alla sinnen.

Kontakta mig

E-post: catherine.odehammar@smtm.se
Telefon: 0455-35 93 35