#marinmuseum

YouTube

Svenskt Sjöförsvar - Maria Magdalena Klopprot

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Otto Henrik Nordenskjöld

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Mats Mattson Blomma

Uppladdad av Marinmuseum

Ett föremål i fokus

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Kanonslup

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Hatt

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Kakelugn

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Skulptur

Uppladdad av Marinmuseum

Instagram

#marinmuseum
ENTRÉAVGIFT FRÅN DEN 17 JANUARI 💰

Från och med den 17 januari 2023 tar Marinmuseum ut entréavgift. Biljett köper du på plats i museets entrékassor 🎫 Tänk på att museet är kontantfritt så betalning sker via Swish eller kort 💳

PRISER:

⏰ September - maj 
🧔‍ Vuxen (inklusive pensionärer): 100 kr 
👧 Ung besökare (0-18 år): Gratis
📌 Fri entré för alla på onsdagar

⏰ Juni - augusti 
👩‍🦱 Vuxen (inklusive pensionärer): 150 kr
👧 Ung besökare (0-18 år): Gratis

🎟 Årskort
🙋‍♀️ En person: 250 kr
👫 Två personer: 400 kr

I årskortet ingår:
🎫 Fri entré på Marinmuseum hela året, inklusive alla föreläsningar
🎟 Medlemskap i vänföreningen Marinmusei vänner 
🛒 10 % rabatt i museibutiken
📖 Marinmuseums årsbok* 

*Årsboken utkommer vartannat år. Nästa utgåva kommer 2024.

🌊

ADMISSION FROM 17 JANUARY 💰

As of 17 January 2023 the Naval Museum charges an entrance fee. Tickets can be purchased at the museum's entrance desks 🎫 Please note that the museum is cash-free so payment is made via Swish or card 💳

ADMISSION:

⏰ September - May
🧔 Adult (including senior citizens): 100 SEK 
👧 Young visitor (0-18 years): Free
📌 Free admission on Wednesdays

⏰ June - August 
👩 Adult (including senior citizens): 150 SEK
👧 Young visitor (0-18 years): Free

🎟 Annual pass
🙋 One person: 250 SEK
👫 Two persons: 400 SEK

The annual pass includes:
🎫 Free admission at the Naval Museum throughout the year, including all lectures
🎟 Membership in the association Marinmusei vänner 
🛒 10% discount in the museum shop
📖 The Naval museum's yearbook*
 
*The yearbook is published every two years. The next edition is coming in 2024.

📸: Marinmuseum/SMTM. CC BY

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #swedishnavalmuseum #thenavalmuseum

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-01-16 10:31

👏 239 081 👏

Så många var ni som valde att besöka Marinmuseum under 2022! Stort tack till alla besökare, hoppas vi ses i år igen! 💙

🌊

That is the number of people who decided to visit the Naval Museum during 2022! A big thank you to all visitors – we hope to see you again this year! 💙

-

📸: Marinmuseum/SMTM. CC BY

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #swedishnavalmuseum #karlskrona #visitkarlskrona

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-01-11 10:32

Så här tretton dagar efter julafton är det kanske hög tid att fira ut julen? 🎄 Några som firade jul med stil var besättningsmännen och medlemmarna i Mohlinska orkestern ombord på minfartyget Älvsnabben år 1966 🎷

Bilden är tagen i samband med Älvsnabbens långresa 1966-1967 🌏 Hon lämnade Karlskrona den 10 november 1966 och åkte via Suezkanalen mot Australien, USA:s västkust, genom Panamakanalen via Dublin och hem till Marstrand dit hon anlände den 6 maj 1967 ⚓

Resan blev extra speciell av att Kung Carl XVI Gustaf åkte med 👑 Det fanns därför vid tillfälle en fotograf ombord.

🌊

Today marks thirteen days after Christmas Eve, and maybe it's high time to say goodbye to Christmas? 🎄 The crewmen and members of the Mohlin Orchestra on the minelayer Älvsnabben celebrated Christmas in style in 1966 🎷

The picture was taken in connection with Älvsnabben's long journey in 1966-1967 🌏 She left Karlskrona on November 10, 1966 and went via the Suez Canal towards Australia, the west coast of the United States, through the Panama Canal via Dublin and home to Marstrand where she arrived on May 6, 1967 ⚓

The journey was made extra special by the fact that the Swedish King Carl XVI Gustaf came along 👑 There was therefore on occasion a photographer on board.

📸: Marinmuseum/SMTM. CC-BY

#trettondagen #trettondagjul #älvsnabben #marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #thenavalmuseum #karlskrona

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-01-06 09:57

Museet har vaknat igen efter några dagars vila 😊 Idag har vi öppet från klockan 10 till 16. Varmt välkommen hit! 👋

🌊

The museum has awakened after a few days rest 😊Today we are open between 10 AM and 4 PM. Welcome! 👋

#marinmuseum #marinmuseumkarlskrona #swedishnavalmuseum #karlskrona #visitkarlskrona

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2023-01-02 11:01

Till toppen