#marinmuseum

YouTube

Svenskt Sjöförsvar - Maria Magdalena Klopprot

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Otto Henrik Nordenskjöld

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Mats Mattson Blomma

Uppladdad av Marinmuseum

Ett föremål i fokus

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Kanonslup

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Hatt

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Kakelugn

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Skulptur

Uppladdad av Marinmuseum

Instagram

#marinmuseum
Marinmuseums samlingar är hela samhällets minnesbank över det svenska sjöförsvarets historia och det som finns där ska vara motiverat. En del i vår, och andras museers, vardag och verksamhet är därför att gallra (rensa bort) föremål.
 
Det finns kriterier, regler och stor respekt för hur och vad som får gallras. Det kan bland annat handla om material vars ursprung, ägare och historia är okända (proveniens), dubbletter, skadat eller farligt material och föremål utanför Marinmuseums ämnesområde. Ofta överlämnas de gallrade föremålen till någon annan part, till exempel ett annat museum, och någon enstaka gång kan museer även sälja gallrade föremål.
 
Marinmuseum säljer nu ett antal möbler, som troligen kommer från flottan och som använts på kontor och som utställningsrekvisita. De gallras då de saknar proveniens och inte passar i våra samlingar. Även en del äldre tryck (kopparstick etc.) som är antingen dubbletter eller finns i andra museers samlingar kommer säljas. Försäljningen sker på auktion och pengarna går till det fortsatta arbetet med museets samlingar.

Vill du veta mer om gallring, besök vårt temarum!
https://www.marinmuseum.se/utstallningar/temarummet  Foto: Oliver Lindkvist, SMTM. CC-BY

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2022-05-19 11:43

Imorgon har vi vårmingel i butiken med 25% på allt mellan kl. 16:00-19:00. Varmt välkommen! 🌊 

~
Foto: Oliver Lindkvist, Marinmuseum/SMTM. CC-BY

#marinmuseum #museibutik

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2022-04-26 19:00

Påsklovet är i full gång! ☀

Välkommen på vita vantar visning eller varför inte återbruka i Sjömansverkstaden? Dessutom ges möjlighet att lära sig knopar, prova att köra fartyg i släptank, göra film med stop motion teknik och svara på ett quiz i utställningen Skepp och folk om livet i örlogsstaden Karlskrona från 1600-tal till nutid. ⛵️

Varmt välkommen!

-
Foto: Foto: Oliver Lindkvist, Marinmuseum/SMTM. CC-BY

#marinmuseum #påsklov

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2022-04-18 22:00

Varmt välkommen att fira påsk med oss! 
Vi har öppet under hela påskhelgen. ☀

Se alla öppettider:
https://bit.ly/3uHIupG

Glad påsk önskar Marinmuseum! 🌊

--

Bild: Galjonbilden Saga
Fotograf: Oliver Lindkvist, Marinmuseum/SMTM. CC-BY

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2022-04-14 23:00

Till toppen