Marinmuseum stängt på grund av covid-19

Marinmuseum har tillfälligt stängt med anledning av regeringens skärpta restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19. 

#marinmuseum

YouTube

Svenskt Sjöförsvar - Maria Magdalena Klopprot

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Otto Henrik Nordenskjöld

Uppladdad av Marinmuseum

Svenskt Sjöförsvar - Mats Mattson Blomma

Uppladdad av Marinmuseum

Ett föremål i fokus

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Kanonslup

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Hatt

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Kakelugn

Uppladdad av Marinmuseum

Personalen väljer föremål - Skulptur

Uppladdad av Marinmuseum

Instagram

#marinmuseum
Vår Överintendent på Statens maritima och transporthistoriska museer Lars Amréus m.fl. skriver i en debattartikel på DN Debatt om coronapandemins påverkan. Lars Amréus har tillsammans med övriga chefer för landets tretton centralmuseer skrivit denna artikel som i söndags publicerades på DN Debatt.

Debattartikeln handlar om coronapandemins stora påverkan på museernas ekonomi och de konsekvenser detta kan få för museernas omfattande och unika samlingar, museernas kompetensförsörjning och den stora samlade kunskapen om vårt gemensamma kulturarv. 

Ur debattartikeln:
”Utan ytterligare stöd till fler museer och framför allt stärkt långsiktig finansiering som möjliggör fortsatt utveckling, effektiv samlingsförvaltning och nödvändig digitalisering, står stora kulturhistoriska värden på spel.”

”Tillsammans förvaltar landets 13 nationella centralmuseiorganisationer omfattande och unika samlingar – så värdefulla att deras betydelse aldrig kan räknas i ekonomiska termer. Kunskap och värden som det tagit decennier eller sekler att bygga upp, ser vi nu kan raseras på kort tid. I spåret av en utdragen pandemi och utan en stabil långsiktig finansiering samt investeringar i infrastruktur riskerar oersättliga kulturhistoriska värden att gå förlorade.”

Läs hela debattartikeln ”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid” via länken här: 
https://www.dn.se/debatt/kunskap-om-var-historia-riskerar-att-forloras-for-alltid/

#marinmuseum #vasamuseet #sjöhistoriska #järnvägsmuseet

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-05-11 20:49

Marinmuseum, Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från år 1522 till idag. Men varför just 1522?

Våren 1522 råder det krig i Sverige. Den unge adelsmannen Gustav Vasa har valts till svensk riksföreståndare och leder motståndet mot den danske unionskungen Kristian II. Gustav Vasa inser att han måste ha egna örlogsskepp för att kunna besegra Danmark. Han vänder sig då till den mäktiga hansestaden Lübeck som säljer tio fullt utrustade och bemannande skepp till Gustav Vasa. 1522 seglar de in vid den svenska kusten. Sveriges första flotta är född.

Marinmuseum: På land, på vatten, på riktigt! 

#marinmuseum #1522 #gustavvasa #sverige #museum #flotta #kristianII #skepp #blekinge #karlskrona #maritime #sweden

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-05-10 19:27

Det fina vårvädret lyser med sin frånvaro. I normala fall kallar vi detta ”perfekt museiväder”, men med fortsatt stängt museum får vi tänka om. Däremot kan man njuta av vacker konst och riktiga djupdyk digitalt! Perfekt digitalt väder? 

Idag vill vi visa er en underbar målning och berätta lite om minsveparen Bremön. Denna akvarell är målad av konstnären Sergiy Lysyy från Litauen, under "Världsarvsfestivalen" i Karlskrona, hösten 2018. Akvarellen var en av många verk som målades på Marinmuseum under festivalen med syftet att lyfta nya berättelser och nya kunskaper om världsarvet. Motivet föreställer minsveparen Bremön vid kaj intill Marinmuseum. I bakgrunden syns robotbåten Västervik och skeppsgossefartyget Jarramas. 

Bremön är döpt efter en fyrplats, Brämön i Medelpad. Hon byggdes på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg och sjösattes i juni 1940. Idag lever Bremön ett stilla liv som museifartyg, men hon har haft ett händelserikt och ibland mycket farligt liv. Bremön är det enda bevarade örlogsfartyget av sammanlagt 14 stycken som byggdes i den så kallade Arholmaklassen åren 1937-1940, alla döptes efter fyrplatser längs Sveriges kust. 

Hon och hennes systerfartyg var minsvepare och skulle både oskadliggöra och lägga ut minor när andra världskriget rasade som värst, men också hjälpa till med eskorter och hindra främmande fartyg från att ta sig in på svenskt vatten. Bremön är den enda minsveparen av Arholmaklass som undkom skrotdöden. 1987 skänktes hon till Marinmuseum och är öppen för er besökare under sommarmånaderna. Med inredning, beväpning och annan utrustning i mångt och mycket intakt från krigsåren på 1940-talet är Bremön ett av museets populäraste fartyg. 

Läs mer om Bremön på marinmuseum.se och titta gärna på en liten film om henne via länken här:
https://www.youtube.com/watch?v=p-nmjw1eRPQ 

Marinmuseum: På land, på vatten, på riktigt!
#marinmuseum #bremön #minsvepare #fartyg #blekinge #karlskrona #museum #autentisk #museifartyg #akvarell #världarv #worldherritage

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-05-04 13:48

Omringade av vår älsklingsfärg! 

#marinmuseum #blue #blått #blå #maritim #svenskamarinenshistoria #navy #museum #sunnyday #sunny #bluesky

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-04-20 16:39

Du vet väl om att vi har en blogg på Marinmuseums hemsida? 
Pedagogbloggen bjuder på djupdyk, kunskaper och massa rolig fakta du kanske inte känner till?

Kika in här:
https://www.marinmuseum.se/skola/pedagogerna

#marinmuseum #blekinge #karlskrona #maritim #museum #blogger #blogg #kunskap #pedagogik

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-04-14 14:18

På Marinmuseum har vi ett brett perspektiv på hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att vi vill försöka ta hand om de resurser och möjligheter vi har runt omkring oss så långt det går och under så lång tid som möjligt. Att samla, vårda och visa är ett uppdrag vi har som museum.
 
Denna vecka är det många barn som har lov. Vi har skapat möjligheten för er att uppleva Marinmuseum hemma, tillsammans <3
 
När man bygger en utställning så kan man i samma rum föra samman personer och föremål som kanske aldrig hade möts annars. Det här kan du också göra utifrån din egen fantasi och utifrån de material som du själv samlar in.
 
Läs, skapa och fundera kring historia på vår hemsida https://www.marinmuseum.se/upplev-hemma. Här hittar du just nu material med utgångspunkt från utställningen Svenskt sjöförsvar under 500 år.
 
Om du vill visa upp något alster som du producerat med hjälp av vårt pedagogiska webbmaterial så maila oss gärna till pedagoger.marinmuseum@smtm.se. Vi är så nyfikna på vad ni skapar!

Ta hand om er <3

#marinmuseum #påsklovskul #upplevhemma #blekinge #karlskrona #svenskhistoria #sverigesmaritimahistoria #digitaltmuseum #digitalinlärning #lära #kreativ #läsa #fantasi #barn #barnaktivitet #quiz #hållbarutveckling

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-04-06 16:28

Skrovet kan sägas vara ett fartygs kropp.
Det är skrovet som håller vattnet ute och som genom sin form ger skeppet flytkraft. På och i skrovet kan sedan däck konstrueras, maskiner installeras och vapen arrangeras. Skrovets syfte är samma idag som det var på den allra första båt som någonsin byggdes, men den tekniska utvecklingen syns naturligtvis också i hur ett fartygsskrov konstrueras.
 
 Läs mer på DigitaltMuseum:
https://digitaltmuseum.se/021188797071/om-olika-tiders-fartygsskrov
 
Fotot är taget 1970 av Lennart Bergqvist, Marinmuseum. Bilden hittar du här:
https://digitaltmuseum.se/021018684217/skrov-av-0-89-och-pluggdetalj-till-0-88
 
Marinmuseum: På land, på vatten, på riktigt!
#marinmuseum #skrov #teknik #skeppsbyggeri #museum #maritime #sweden #digitaltmuseum

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-03-22 13:12

En kanon från havets botten - ett av våra djupdyk på Marinmuseum hemsida

En sommardag år 1525 lämnar några fartyg hamnen i Kalmar. Dagarna före avfärden har fartygen gjorts klara för resan till Stockholm och på ett av dem, en stor kravel, ligger två kanoner surrade på däck. Seglatsen går till en början bra men inne i Stockholms skärgård ränner fartyget på en undervattensgrynna. Fartyget med kanonerna går till botten och blir liggande på en klipphäll på 35 meters djup i den norra delen av Nämdöfjärden. 1998 återfinns kanonerna vid en husrannsakan i Västergötland.

Läs mer om kanonernas spännande historia på DigitaltMuseum, extern webbplats: https://digitaltmuseum.se/021.../en-kanon-fran-havets-botten

Foto: Oliver Lindkvist, Statens maritima och transporthistoriska museer. CC BY SA.

#marinmuseum #kanoner 

Marinmuseum: på land, på vatten, på riktigt!

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-03-15 19:04

Visste du att…
kvinnor har hela tiden funnits i och runt det svenska sjöförsvaret men har genom historien gjorts osynliga och anonyma. De som skrivit om historia och händelser från förr har tyckt att det män gjorde var viktigare att berätta om. Nu tänker vi annorlunda och letar efter kvinnors berättelser genom vår historia.
Precis som Maria Magdalena Klopproth och Stina Werner fanns det kvinnor även inom sjöförsvaret, även om de inte var lika många som männen. Kvinnor fick inte kriga men de hjälpte till med andra saker runtomkring. De har, förutom att vårda sjuka, även jobbat som telegrafister, skött om transporter och andra viktiga jobb som har underlättat för soldaternas arbete. Många kvinnor har engagerat sig i försvaret och marinen genom Lottakåren. Sedan 1989 är alla jobb inom försvaret öppna för både män och kvinnor.

På DigitaltMuseum kan du läsa mer om kvinnors engagemang för försvaret: https://digitaltmuseum.org/021188297259/kvinnoforbundet-for-sveriges-sjoforsvar

Mer om kvinnors historia inom det svenska försvaret hittar du på Försvarsmaktens hemsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/kvinnan-i-forsvaret/

Marinmuseum: På land, på vatten, på riktigt!
#marinmuseum 
#marinlottor #kvinnoförbundet #digitaltmuseum #lottakåren #försvarsmakten #blekinge #sverigessjöförsvar #svenskhistoria #maritimhistoria #history #womenshistory #historyoninstagram #likavillkor

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-03-08 10:10

Nästa vecka är det många som har vinterlov! Vi har skapat möjligheten för er att uppleva Marinmuseum hemma, med hjälp av vår hemsida <3 

Läs, skapa och fundera kring historia på  https://www.marinmuseum.se/upplev-hemma 

Här hittar du just nu material med utgångspunkt från utställningen Svenskt sjöförsvar under 500 år. 

Du kan till exempel göra ditt eget museum hemma hos dig. Låta dig inspireras av våra experter som berättar om hur de arbetar och om hur du kan samla, vårda och visa dina egna föremål. 

Om du vill visa upp något alster som du producerat med hjälp av vårt pedagogiska webbmaterial så maila oss gärna till pedagoger.marinmuseum@smtm.se. 
Vi är så nyfikna på vad ni skapar! 

Ta hand om er <3 
#marinmuseum #hemma #hemifrån #tillsammans #vinterlov

Foto: @marinmuseum

Uppladdad 2021-02-19 22:02

Till toppen