Fartygen

Vid kajen utanför Marinmuseum ligger våra museifartyg förtöjda. Här finns fullriggaren Jarramas, minsveparen Bremön, robotbåten Västervik och under sommaren även motortorpedbåten T38. Vid Slup- och barkasskjulet mittemot ligger barkarna, små skeppsbåtar som seglar än idag.

 

Till toppen