Hon blev klar under 1900-talets allra första år och idag är engagemanget i Karlskrona stort när hon ska renoveras till fornstora dagar. Jarramas är skeppsgossefartyget som blev symbol för en hel stad.

Ur samlingen: Skepparpipa

Ur samlingen: Skepparpipa

Skepparpipa i vit metall. På ena sida inristat "Söderquist" och på den andra sidan inristat "Jarramas 1930 1931 1933". Troligen har den tillhört någon vid namn Söderquist. Skepparpipan användes för ordergivning och ceremoniella syften på fartyg. 

Jarramas sjösattes år 1900 och hon var ett av Skeppsgossekårens sista fartyg. Då hade kåren funnits länge och när den lades ner 1939 hade den över 250 år på nacken. Skeppsgossekåren grundades 1685 för att utbilda unga pojkar till dugligt sjöfolk i den svenska flottan. Teoretiska studier på land, som kristendomsundervisning, läsning och skrivning, varvades med mer militär utbildning till sjöss på något av kronans skepp eller, under en period, på handelsfartyg. Så småningom fick Skeppsgossekåren egna fartyg.

Länge hade kåren avdelningar i Karlskrona, Göteborg och Stockholm, men de i landets två största städer lades ner i mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet startades också en kår i Marstrand.

1799 fick Skeppsgossekåren sitt första egna skolskepp, briggen Diana, och efter det följde många fler. I februari 1900 sjösattes alltså Jarramas, ett skepp som med tiden skulle bli en av de största symbolerna för Karlskrona. Det kostade drygt 150 000 kronor att bygga, en mycket stor penningsumma vid det förra sekelskiftet. Jarramas är byggt i stål och var övningsfartyg för Skeppsgossekåren i Karlskrona. Med en längd på 39,15 meter och en vikt på 350 ton är hon en av världens minsta fullriggare. Jarramas var det sista segelfartyget som byggdes på örlogsvarvet i Karlskrona och bara några månader efter sjösättningen var det dags för den första expeditionen, i slutet av maj 1900.

Drygt 90 skeppsgossar var ombord tillsammans med officerare, underofficerare, sjömän och en läkare. Färden gick i svenska vatten och med plats ombord för mat för 35 dagar och vatten för 28 dagar kunde Jarramas vara länge ute till sjöss. Med åren skulle det också bli en del utlandsbesök för den lilla fullriggaren, det första i Leith i Skottland 1907.

Jarramas blir en Karlskrona-kändis

Skeppsgossekåren gick alltså i graven i slutet av 1930-talet. För de många, många tusen pojkar som gått igenom den under fyra sekel hade det varit en tuff skola på flera sätt. Disciplinen var hård och det fanns inslag av förtryckande kamratuppfostran. Samtidigt blev Skeppsgossekåren en väg till något bättre för många och en stor del av underofficerarna i den svenska flottan hade gått i den som barn.
Efter att kåren lagts ner låg Jarramas sysslolös på örlogsvarvet i Karlskrona i ett par år. Men under några somrar på 1940-talet seglade fartyget igen, nu med elever från Kungliga Sjökrigsskolan och Flottans Sjömansskola.

1946 togs Jarramas ur tjänst och det var ett tag osäkert vad som skulle hända med henne. Men 1950 såldes det gamla skeppsgossefartyget till Karlskrona kommun för 30 000 kronor, och det köpet la grunden till Jarramas verkliga berömmelse. Fartyget flyttades till Borgmästarefjärden i centrala stan; där blev det sommarkafé och plats för mycket populära viskvällar. Skeppet blev en viktig knutpunkt i Karlskrona och växte fram till en symbol för hela staden.

1997 skänkte kommunen Jarramas till Marinmuseum.

Upprustningen

Jarramas ligger idag vid kajen utanför Marinmuseum. Sedan 2006 håller ett stort och tidskrävande renoveringsarbete av henne på. Målet är att det vitmålade gamla skolskeppet med sina gula master ska återställas, så långt det är möjligt, till samma skick som när hon seglades av skeppsgossar – Jarramas lär vara en viktig symbol för Karlskrona länge till.

Relaterat material: