En gång i tiden var hon ett av världens snabbaste krigsfartyg och redo att använda sina torpeder och sjunkbomber när kalla kriget präglade Europa. Motortorpedbåten T 38 är kraftpaketet som gjorde comeback efter drygt 40 år på land. Under sommaren ligger hon utanför museet. 

Ur samlingarna: ritning

Ur samlingarna: ritning

Del av ritning på T38 från 1953.

T 38 är ett av Marinmuseums minsta museifartyg, men kanske det häftigaste. Hon byggdes på Kockums mekaniska verkstad i Malmö och sjösattes i juli 1951. T 38 var en av tio motortorpedbåtar i den så kallade T 32-klassen som blev färdiga under tidigt 1950-tal.

Med en vikt på 40 ton, en längd på 23 meter och en bredd på 5, 5 meter var hon ett litet krigsfartyg. Men hennes tre W18 motorer har en sammanlagd effekt på mäktiga 4 500 hästkrafter. Sådana motorer är inte direkt bränslesnåla och i T 38:s tankrum kunde upp till 10 000 liter förvaras när fartyget var i marinens tjänst.

T 38 var och är fortfarande fruktansvärt snabb. Vid ett fartprov i april 1956 nådde hon upp i en hastighet av imponerande 51,6 knop – det gjorde henne då till ett av världens absolut snabbaste krigsfartyg.

Ordentlig vapenarsenal

T 38 var stationerad på den fascinerande och länge mycket hemliga Gålöbasen i Stockholms skärgård. Fartyget hade en besättning på 16 man och var redo att utföra flera olika typer av uppdrag när det verkade i det kalla krigets 1950-tal. T 38 var beväpnad med torpeder, sjunkbomber och ibland också minor, och till hennes huvuduppgifter hörde att attackera fartyg och fiendehamnar, men också sådant som att lägga ut minor, patrullering och spaning.

Dessutom har T 38 en luftvärnskanon och två stycken dubbla kulsprutor.

Comeback efter mer än 40 år på land

Tiden kom ifatt T 38 efter bara fem år i marinens tjänst. En ny, slagkraftigare serie torpedbåtar, den så kallade T 42-klassen, gjorde entré i den svenska marinen och T 38 fick finna sig i att ligga bortglömd på land i Karlskrona i 22 år, innan hon 1978 ställdes ut på Malmö Museer. I mitten av 1990-talet blev Marinmuseum ägare till henne och i ett par år höll ett mycket omfattande arbete med att renovera och återställa T 38 till originalskick på. Det utfördes av ett gäng frivilliga torpedbåtsentusiaster med stöd från bland annat Marinmuseum och marinen, och i maj 1997 kunde en helrenoverad T 38 ge sig ut till havs igen, för första gången på över 40 år.

Idag lever T 38 ett aktivt liv. Fartyget vårdas kärleksfullt av föreningen T 38 Vänner och susar då och då fram på vattnet runt Karlskrona. T38 ligger vid Marinmuseums kaj 1 juni till 31 augusti.

Motortorpedbåt T38 Vänner

Motortorpedbåten T38 Vänner är en ideell förening som verkar för och stödjer Marinmuseum i att bevara och vårda T38 som ett levande, sjögående museifartyg. 

Motortorpedbåten T38 Vänner (extern webbplats)