Tre av forskarna inom forskningsprogrammet Glömda flottan berättar bland annat om arbetsvillkoren för meniga båtsmän, skeppsbyggande av svenska krigsskepp och vad bärgade kanoner från örlogsfartygen kan berätta om sin samtid.

Under perioden 1450-1850 var den svenska örlogsflottan en seglande flotta. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd. Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar nu dessa fartyg.

Tre av de medverkande forskarna berättar under föreläsningen om sin forskning:

Anna Maria Forssberg, historiker: Båtsmän, soldater och deras hustrur. Om arbetsvillkoren för meniga båtsmän och vilken roll hushållet spelade i flottan.

Niklas Eriksson, arkeolog: Den svenska skeppsarkitekturens historia. Om skeppsbyggande av svenska krigsskepp och överföring av kunskap från andra länder i Europa.

Simon Ekström, etnolog: Historiska kanoner. Om vad bärgade kanoner från örlogsfartygen kan berätta om sin samtid.

Välkommen!

Läs mer om forskningsprogrammet via länken nedan.