En föreläsning om den svenska flottans insatser för att rädda danska flyktingar över Öresund hösten 1943, i samband med minsveparen M 20:s minnesresa.

 

I höst är det 80 år sedan tusentals danska judar på kort tid flydde över Öresund för att undkomma nazisterna. Sverige hade meddelat att alla som kunde ta sig dit skulle få skydd, och efter en nattlig razzia i Köpenhamn blev situationen akut. Flyktingarna tog sig över sundet med hjälp av fiskebåtar, roddbåtar, flottar och kanoter. Vid gränsen väntade ofta svenska fartyg för att hjälpa människorna till Skånes kust. Ett av fartygen var M 20, idag museifartyg vid museipiren i Stockholm.