Välkommen ombord museifartygen Jarramas och Västervik.

Kliv ombord på det gamla skepssgossefartyget Jarrama och robotbåten Västervik. Museifartygen är öppna för besök hela sommaren.