I sommar kastar museifartyget M 20 loss för att under några veckor färdas längs kusten från Stockholm till Göteborg. Minsveparen, som var i tjänst under andra världskriget, uppmärksammar på så vis den stora flykten över Öresund 1943. 

 

 

I höst är det 80 år sedan tusentals danska judar på kort tid flydde över Öresund för att undkomma nazisterna. Sverige hade meddelat att alla som kunde ta sig dit skulle få skydd, och efter en nattlig razzia i Köpenhamn blev situationen akut. Flyktingarna tog sig över sundet med hjälp av fiskebåtar, roddbåtar, flottar och kanoter. Vid gränsen väntade ofta svenska fartyg för att hjälpa människorna till Skånes kust. Ett av fartygen var M 20, idag museifartyg vid museipiren i Stockholm.

Föreningen M 20 som ansvarar för drift och underhåll av fartyget har tillsammans med Sjöhistoriska museet, planerat resan och skapat en utställning om flykten över Öresund 1943. Utställningen följer med på M 20:s minnesresa och visas ombord.