Under 1800-talet genomgick flottan stora förändringar då segel och trä byttes till ånga och stål. 

Ur samlingarna: ritning

Ur samlingarna: ritning

Visste du att det i museets samlingar finns ritningar på ångmaskiner? På bilden syns ritning på ångmaskin för Monitorernas ångslupar. Från 1885. Se ritningen i större format.

Det var segelfartygen som fick konkurrens av ångfartygen och träskutorna byttes mot fartyg av stål. Till en början förlitade man sig inte helt på ångmotorerna utan hade även segel. 

Här kan du också prova en propellerångmaskin, känna på det tjocka järnskrovet till ett fartyg och titta in i modellen av kanontornet på pansarskeppet Sverige.