Skjut danska fartyg i sank, ro en slup och lär dig sjökrigets kommandon. Förstå kampen om Östersjön i utställningen om den seglande stormakten Sverige.

Utställningen skildrar de stora sjöslag och krigsplaner som beskrivs i våra historieböcker.

Som besökare invigs du i sjökrigets verklighet och hur sjömännen levde under den seglande örlogsflottans epok mellan 1500- och 1800-talet när de stora svenska segelfartygen patrullerade Östersjön.