På kanondäck råder full aktivitet under utbrytningen ur Finska viken 1790.

Ur samlingarna: 6-pundig kanon

Ur samlingarna: 6-pundig kanon

Visste du att en 12-årig fiskare 1887 fiskade upp en kanon vid Flaggskär i Blekinge skärgård? Den 6-pundiga kanonen är av metall och gjuten år 1628. Vapenskölden på kanonen tillhör grevskapet Mansfeld, ett tidigare tyskt grevskap som sedan 1200-talet tillhörde släkten Mansfeld. Kanonen inlöstes av Karlskrona örlogsvarv för ett belopp av 500 kr år 1888.

Kanondäcket är en modell i naturlig storlek och här får du bekanta dig med besättningen ombord på skeppet Dristigheten. Du får ta del av deras sysslor ombord, hur de var klädda och samarbetet runt kanonerna gick till. Röster och ljus ger känslan av att du själv är ombord och tar del av arbetet.

Relaterat material:

Lyssna

Kanondäcket

Lyssna
Lyssna

Viborgska viken

Lyssna