Utställningen Krigets svallvågor uppmärksammar Sverige och marinen under första världskriget.

Ur samlingarna: enkronorssedel

Ur samlingarna: enkronorssedel

Visste du att enkronorssedlar trycktes i Sverige under första världskriget? Sedlarna hade tidigare tryckts under 1870-talet men togs i produktion igen under första världskriget. Anledningen var att befolkningen hamstrat enkronor vilket gav en ohållbar växlingssituation. Sedeln finns i Marinmuseums samlingar och trycktes 1914.

Krigets svallvågor

Krigets svallvågor

Utställningen Krigets svallvågor uppmärksammar Sverige och marinen under första världskriget.

Utställningen hämtar exempel från lokaltidningen Karlskrona-Tidningen. Här rapporterades dagligen om kriget i världen, situationen i Sverige, marinens insatser och det dagliga livet. Det visas även föremål, foto och arkivalier från museets samlingar samt en film från 1917.

Första världskriget ägde rum för hundra år sedan, mellan åren 1914-1918. Sverige ställde sig neutralt i kriget men berördes ändå på olika sätt. Bland annat hade marinen en viktig roll i att röja minor och eskortera handelsfartyg så att varor kunde transporteras till och från landet.

Utställningen hämtar exempel från lokaltidningen Karlskrona-Tidningen. Här rapporterades dagligen om kriget i världen, situationen i Sverige, marinens insatser och det dagliga livet. Det visas även föremål, foto och arkivalier från museets samlingar samt en film från 1917.