Den åttonde mars 2022 dokumenterade museifotografen Olena Shovkoplias det pågående kriget i Ukrainas huvudstad Kiev. Bilderna skildrar hur invånarna förberedde och organiserade sig inför de ryska angreppen, och förödelsen efter attackerna. Utställningen visas utanför Marinmuseum fram till juni 2023.

Med utställningen Meanwhile in Ukraine vill Marinmuseum sätta ljus på en pågående konflikt och synliggöra att varje krig är både unikt och generellt. Utställningen är på besök från Statens försvarshistoriska muséer och har visats på både Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.

Utställningen är den första i en serie baserade på material från Nationalmuseet för Ukrainas historia i andra världskriget, i Kiev. Fotografierna är grupperade under sex olika teman och skildrar konflikten ur Ukrainas perspektiv, samtidigt som de sätter fokus på det allmänmänskliga lidande som varje krig för med sig.