Flottans modellkammare berättar om teknikhistoria, hur maskiner och modeller användes under 1700-talets storsatsningar på att rusta upp flottan.

Ur samlingarna: plansch

Ur samlingarna: plansch

Visste du att skeppsbyggare Fredrik Henrik af Chapman var varvsamiral på örlogsvarvet i Karlskrona 1782-1793? I museets samling finns en plansch som listar alla varvsamiraler och varvschefer som varit verksamma vid Örlogsvarvet från 1773 till 1948.

Flera hundra år gamla skeppsmodeller, smarta konstruktioner och vackra utsmyckningar ryms i Marinmuseums modellkammarutställning.

Modellkammaren är Marinmuseums hjärta och grundades redan 1752 av den dåvarande kungen Adolf Fredrik. Kungen ville att alla modeller som byggdes på varvet i Karlskrona skulle sparas för framtiden. I modellkammaren samlades en blandning av skeppsmodeller, konstruktioner, utsmyckningar, samt konst- och arkitekturmodeller.

Modellerna var dåtidens sätt att prova egenskaper och tekniska lösningar hos olika konstruktioner innan man började bygga i stor skala. Precis som vi gör i dag fast med hjälp av kraftfulla datorer och avancerade datorprogram.

I dag kan du se dessa unika och fascinerande originalmodeller i Marinmuseums modellkammare. De ger en spännande inblick i dåtidens ingenjörskonst och hur man tänkte på 1700-talet. 

Fördjupning: