Erik Dahlbergh skildrar Karlskona som anlades 1679 och blev Sveriges örlogsstad.

I arbetet med Karlskronas utformning bidrog många av landets kunniga, en av dem var Erik Dahlbergh (1625 – 1703). Han var både militär och en duktig tecknare vilket ledde till att han fick många viktiga uppdrag, bland annat som kungligt råd. Dahlbergh var även ansvarig för utformningen av fästningarna Kungsholm och Drottningskär. Förebilderna hade han sett under sina resor i utlandet.

Från 1661 och fram till sin död arbetade Erik Dahlbergh med en bok om Sverige, Suecia Antiqua et Hodierna. Namnet betyder ”Det forna och nuvarande Sverige”. Boken gavs ut 1715 och består av 350 gravyrer av sevärdheter i forntida och samtida 1600-talets Sverige. De flesta är gjorda efter Erik Dahlberghs teckningar.

Utställningen visar de bilder ur Suecia Antiqua et Hodierna som visar Karlskrona, som Erik Dahlbergh skildrade staden.

Örlogsstaden Karlskronas planering och funktion är så väl bevarad att UNESCO uppförde Karlskrona på listan över omistliga världsarv 1998. 

UNESCO motiverade beslutet med följande beskrivning:

"Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbasen spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar."

Logotype för Världsarvet Karlskrona