Visste du att kvinnor har även hela tiden funnits i och runt det svenska sjöförsvaret men har genom historien gjorts osynliga och anonyma.De som skrivit om historia och händelser från förr har tyckt att det män gjorde var viktigare att berätta om. Nu tänker vi annorlunda och letar efter kvinnors berättelser genom vår historia.

Precis som Maria Magdalena Klopproth och Stina Werner fanns det kvinnor även inom sjöförsvaret, även om de inte var lika många som männen. Kvinnor fick inte kriga men de hjälpte till med andra saker runtomkring. De har, förutom att vårda sjuka, även jobbat som telegrafister, skött om transporter och andra viktiga jobb som har underlättat för soldaternas arbete. Många kvinnor har engagerat sig i försvaret och marinen genom Lottakåren. Sedan 1989 är alla jobb inom försvaret öppna för både män och kvinnor.

Läs mer om kvinnors historia inom det svenska försvaret på Försvarsmaktens hemsida (extern webbplats):

Mer information