Visste du att Sveriges militära försvar består av armén, flygvapnet och marinen? Marinen är den del av den svenska försvarsmakten som ska skydda landets havs- och kustområden.

Sverige är vänt mot havet. Våra kuster och vår handel måste skyddas. Därför har vi i många hundra år haft ett sjöförsvar – en flotta och ett kustförsvar.

Marinen består idag av flottan och amfibiekåren. Flottans ytfartyg och ubåtar ska verka i skärgårdarna och längs kusterna. Marinen är också med i fredsbevarande insatser. Idag är drygt 4000 personer anställda.

Mer information