1823-1896

Skeppsgossen Per Wilhelm Cedergren sliter med trossen på däck. Det är tungt och hårt. Han är långt från sitt hem.

Per Wilhelm Cedergren var nio år gammal när han skrevs in i Skeppsgossekåren i Stockholm. Han kom från svåra förhållanden och tvingades tidigt bidra till familjens uppehälle.

Som skeppsgosse fick Cedergren genomlida en svår uppväxt med köld, hunger och misshandel. På somrarna seglade han med skeppsgossefartygen och på vintrarna gick han i skeppsgossarnas skola.

Cedergrens konstnärliga talang upptäcktes när han senare var lärling på varvet och han blev med tiden en berömd marinmålare.

Läs mer om Per Wilhelm Cedergren på DigitaltMuseum: