1766- okänt dödsdatum

Maria Magdalena torkar av medicinskåpen. Hon befinner sig på ett sjukskepp i Finska viken. Ombord trängs skadade och sjuka med ryska krigsfångar. Den tjugoåriga pigan Maria Magdalena Klopproth från Malmö var en av alla dem som drogs till örlogsstaden Karlskrona på 1700-talet.

Hon kom tillsammans med en fransk soldat som skulle ta värvning i stadens volontärregemente. Soldaten lämnar Klopproth och hon blev falskt anklagad för att vara prostituerad.

1790 steg hon ombord som sjukvakterska på sjukskeppet Preussiska Hielten och seglade till kriget mot Ryssland. Hennes vidare öde är okänt.

Mer information