Född 1946

Värnpliktige Knut Hamrin fäster löv och kvistar i sin hjälm, snart är den maskerad. Han är soldat i kustartilleriet på Hemsö fästning. Knut Hamrin ryckte in som värnpliktig 1967. Han fick sin grundutbildning på kustartilleriregementet i Härnösand innan han blev utbildad som eldledare i fästningen på Hemsö. Hamrin hade vid mönstringen själv önskat att få komma just dit.

Som värnpliktig i det fasta kustartilleriet levde han en stor del av sitt år som soldat i bergrummens logement och korridorer. Efter avslutad värnplikt återvände han till sitt civila liv som elektriker, med avbrott för två repetitionsövningar.