1747-1832

I kikaren ser Otto Henrik Nordenskjöld de ryska masterna vid horisonten. Han ska snart vara och leda flottan i det stundande slaget vid Hogland och det vilar ett stort ansvar på hans axlar.

Adelsmannen Otto Henrik Nordenskjöld var född i Finland och skickades i unga år till Karlskrona för att bli officer. Som många andra nya officerare tjänstgjorde han tidigt i karriären i utländska flottor. Nordenskjöld steg snabbt i graderna och fick en betydande roll i moderniseringen av flottan.

I kriget mot Ryssland var Nordenskjöld närmaste man åt flottans befälhavare hertig Karl och högst delaktig i taktiken bakom sjöslagen till exempel i Hogland 1788.

Läs mer om Otto Henrik Nordenskjöld på DigitaltMuseum: