Vilka var vi som arbetade i flottan under 500 år? I vår utställning Svenskt sjöförsvar under 500 år möter du bl.a. Maria Magdalena Klopprot och Per Wilhelm Cedergren. Vad berättar dom för oss om sina öden och livsvillkor? Hittar du svaret på deras frågor?! Lycka till!

Fråga 1

Mitt namn är Clement Rentzel och jag kom till Sverige år 1521. Det var självaste Gustav Vasa som värvade mig till flottan. Och nu sitter jag inspärrad som en gammal skeppsråtta. Men för vad?!

 

 1. För upproret mot den danske unionskungen?
 2. Anklagad för att ha planerat ett attentat mot kungen?
 3. Att ha stulit ifrån skeppsförråden?

 

Fråga 2

Goddag, mitt namn är Maria Magdalena Klopprot. Jag är tjugo år och jag kommer från Malmö. Jag är sjukvakterska och tar hand som sjuka och skadade soldater. 1790 steg jag ombord på ett skepp som seglade till kriget mot Ryssland. Vad hette skeppet?

 

 1. Preussiska Hielten
 2. Vladislav
 3. Kronan

 

Fråga 3

Var hälsad, jag är officer och adelsman Otto Henrik Nordenskjöld. I kriget mot Ryssland var jag närmaste man åt flottans befälhavare hertig Karl. Vad kan det vara som jag skådar i min kikare?

 

 1. Australiens kust
 2. Ryska master vid Hoglands
 3. Den ryska flottans reträtt

 

Fråga 4

Hej kompis! Jag heter Per Wilhelm Cedergren och är född 1823 i Stockholm. Jag är fattig och måste jobba hårt trots att jag bara är nio år. På somrarna seglar jag med min kår och på vintern går jag i kårens skola. Det är ett hårt jobb och jag fryser ibland och är ofta hungrig. Vad heter kåren som jag arbetar i?

 

 1. Maringossekåren
 2. Sjögossekåren
 3. Skeppsgossekåren

 

Fråga 5

Mitt namn är Stina Werner och jag är marinlotta. Jag är bra på många olika saker. Jag arbetar i styrelsen, reparerar kokvagnar och är utbildad i telefoni. Jag ser till att vara med när nya soldater utbildas och tränas. Jag har fått ett väldigt fint pris som jag är mycket stolt över. Vad heter priset?

 

 1. Årets flitigaste lotta
 2. Årets tappraste lotta
 3. Årets smartaste lotta

 

Fråga 6

Hej på er! Mitt namn är Knut Hamrin. 1967 ryckte jag in som värnpliktig. Jag är soldat i Kustartilleriet. Som värnpliktig i det fasta kustartilleriet lever jag en stor del av året som soldat i bergrummens logement och korridorer. Under mönstringen så önskade jag att få komma hit. Vad heter stället som jag är placerad vid?

 

 1. Bodens fästning
 2. Musköbasen
 3. Fästningen på Hemsö

Relaterad information