I vår galjonshall här på Marinmuseum hänger en imponerande samling galjonsfigurer. De flera meter höga träskulpturerna satt en gång i tiden i fören på svenska krigsfartyg. Unikt för figurerna i Galjonshallen är att de flesta har varit inblandade i stora sjöslag, de flesta under åren 1788-1790 när Sverige låg i krig med Ryssland. Huvuddelen av figurerna är skapade i furu av bildhuggaren Johan Törnström (1744-1828).

Figurerna berättar om antika myter, krig och om en helt annan tid där Sverige skulle visas upp som starkt och enat emot fienden. Figurerna bär namn som Försiktigheten, Äran och Dristigheten men det finns också figurer som exempelvis Fröja, en fruktbarhetsgudinna från den nordiska mytologin. Namnen är hämtade från gamla myter och sagor, men också från viktiga värden och ideal under 1700-talet.

Du kan skapa en egen galjonsfigur!

Du kan också jobba på temat galjonsfigurer hemma, på fritids eller i skolan.

Vad har vi för viktiga värden och förebilder idag? Hur skulle du tolka ord som försiktigheten och dristigheten idag?

I denna workshop kan du använda vilket material som helst. Du kan rita och måla på papper men du kan lika gärna klä ut dig och gestalta en galjonsfigur med din egen kropp och de kläder och attiraljer som du har till hands. Vad heter galjonsfiguren DU och varför har du valt detta namn? Kan kanske din galjonsfigur tala och berätta någonting för din omgivning? Omgivningen kan också ställa frågor till dig som galjonsfigur. Vad svarar du på frågorna?

Mer information