Du är kanske en uppfinnare? Kan du komma på något som vi borde ha? Något vi människor borde bli bättre på? Många uppfinningar börjar med en idé som tecknas ner på papper, men långt ifrån alla idéer börjar så. Alla uppfinningar börjar dock alltid som en tanke och med nyfikenhet. Det kan också börja som en lösning på ett problem. 

Människan har i alla tider haft ett behov av att undersöka och hitta på nya lösningar på problem och utmaningar som kommit i vår väg. En del tankar och drömmar har blivit till verklighet och andra har förblivit drömmar i historien. Dykarklockan och ubåten är exempel på uppfinningar som har blivit till verklighet. De skapades för att människan ville kunna röra sig under vattnet och ha tillgång till syre på platser där det inte finns tillräckligt för att vi ska kunna andas. Idag handlar mycket av den nya teknik som skapas om att den ska vara miljövänlig och inte skräpa ner varken i haven eller på land. Ett exempel på energi som man kan återanvända är solceller och att använda vattnets kraft för att driva olika maskiner framåt.

Du kan också vara en uppfinnare. Vad tycker du vi behöver idag? Vad behöver vi människor bli bättre på? Är det något speciellt som du tycker saknas?

Många uppfinningar börjar med en idé som tecknas ner på papper, men långt ifrån alla idéer börjar så. Alla uppfinningar börjar dock alltid som en tanke och med nyfikenhet.

Något som är typiskt för uppfinningar är att man använder det man har omkring sig för att testa sin idé. Du kan göra en ritning på papper där du skriver och ritar förklaringar på hur du vill att din uppfinning ska se ut och fungera. Du kan också börja direkt med att bygga en uppfinning.

Material kan du hitta var som helst. Vad har du i källsorteringen där hemma eller där du befinner dig nu? Det kan vara kartonger, pinnar, kottar, korkar och lite vad som helst faktiskt.  Vi har ofta mängder med material runt omkring oss både hemma, i skogen eller på stranden. Tänk att bygga en uppfinning i sand!

Kom ihåg att alla uppfinningar börjar som fantasier!

Tips till uppfinnaren:

  • Beskriv ett problem som du vill lösa.
  • Vad har du för krav på din uppfinning? Vad ska den klara av att göra?
  • Undersök om det finns olika sätt att göra det på. Du kan prata med syskon, vänner och med vuxna omkring dig.
  • Gör en skiss. Använd ritpapper och pennor eller material du har omkring dig för att beskriva eller bygga din uppfinning.
  • Testa din uppfinning!
  • Gör förbättringar om det behövs. Fortsätt testa!