Intervju med Johan Löfgren, föremålsintendent på Marinmuseum

Hur går insamlingen av föremål till?

- Marinmuseum samlar in föremål på olika sätt. Vanligast är att museet tar emot saker som Marinen inte ska använda längre. Innan allt kastas så frågar man då museet om vi vill ha ett exemplar. Men museet får också gåvor från privatpersoner och ibland köper vi in saker på auktioner eller i antikaffärer. Museet kan också söka upp saker som man vill ha i samlingen som Marinen fortfarande använder. Då försöker vi att dokumentera användningen och sedan samla in ett exemplar som vi har en bra historia till. 

Vilket är det största och minsta föremålet som finns i samlingen?

- Störst är robotbåten Västervik. 

Läs mer om robotbåtar på DigitaltMuseum:

Foto: Marinmuseum /SMTM

- Minst är nog en knapp från skeppet Birger Jarl.

Läs mer om knappen på DigitaltMuseum:

Foto: Mattias Billemyr, Marinmuseum /SMTM

Vilket är det äldsta och nyaste föremålet?

- Äldst är en stenkula som troligen avfyrades vid ett slag i Finland vid slutet på 1400-talet. Nyast är svårt att säga, vi samlar ju in nutidshistoria hela tiden.

Läs mer om stenkulan på DigitaltMuseum:

Foto: Oliver Lindkvist, Marinmuseum/SMTM

Kan vad som helst ingå i en samling?

- En samling måste ha en mening och ett syfte. Det är svårt att samla på allt, snarare blir det en samling när den som samlar har ett särskilt område för sin samling. Vårt område är den svenska marinens historia.

Kan jag ha en egen samling hemma?

-Ja! Det finns massor av samlare som samlar privat hemma. Allt från frimärken till gamla vapen och uniformer. Det är en rolig hobby!

 

Mer information