Intervju med Mats Smygegård, föremålsvårdare på Marinmuseum

Vad gör man när man vårdar ett föremål och varför gör man det?

- Vård av museiföremål innebär rengöring eller eventuell lagning. När det gäller lagning av Marinmuseets föremål så förekommer det i princip bara om det kan göras utan att föremålets ursprungliga utformning påverkas. Man ska till exempel undvika att borra i eller slipa på ett föremål. Ett föremål kan dock vara i ett skick där, att om man inte åtgärdar det, så finns en risk att föremålet faller isär och skadas ännu mer vid rengöring och hantering. Ett tips är att då använda material som lätt går att plocka bort, om man vill återställa föremålet i originalskick. Det kan handla om att man på olika sätt stöttar upp det som vill falla isär. Man får ha stor uppfinningsrikedom. Här är det viktigt att man ser vad som ditsatt i efterhand. Gäller det trä så kan man till exempel skriva på träbiten som man har använt som stöd.

- Det bästa är att se skador som en del i föremålets historia. Skador är många gånger spår av ett föremåls användning. Även ett skadat föremål kan vara fint, bara det ser rent ut.

Vad är viktigt att tänka på?

- Föremålsvård handlar mest om rengöring. Olika material är olika känsliga. Glas och porslin klarar vatten bra, medan bart järn rostar. Målad metall eller trä kan klara en lätt fuktad avtorkning med trasa. Rengöringen klarar man i princip utan rengöringsmedel.

Hur ofta gör man det?

- Förvara helst föremålet så det inte blir dammigt, som i ett skåp med glasdörr. Det bästa är om föremålet behöver rengöras så sällan som möjligt.  

Vad använder man för olika instrument och verktyg? Vad kan jag använda som jag har hemma om jag vill vårda mina egna föremål?

- Det som är vanligast är att damm behöver tas bort. Är det många smådetaljer så kan man använda en mjuk målarpensel. Tops kan man också ha användning av. Topsen kan man fukta med vatten, om materialet som föremålet är gjort av klarar vatten. Föremålsvårdare har även en liten tunn gummislang monterad på en dammsugare. Med den lilla sugande slangen kan man tillsammans med en målarpensel komma åt där det är trångt att rengöra. En sådan slang är lätt att fixa med lite tejp på dammsugaren där hemma.

Mer information