Intervju med Malin Fajersson, sakkunnig SMTM (Statens maritima och transporthistoriska museer, där Marinmuseum ingår)

Hur väljer man ut vilka föremål som får vara med i en utställning?

- Vilka föremål som får vara med i en utställning beror på vad man vill berätta. Ibland får föremålet vara med för att det handlar om just precis det föremålet, till exempel en uniform som tillhört en viktig person i berättelsen. Ibland fungerar föremålen mer som ett stöd för något man vill förklara, till exempel "vid den här tiden var det vanligt att man klädde sig ungefär såhär."

Föremålen i en utställning kan också vara väldigt ömtåliga eller dyrbara. Därför måste man ofta ha ett särskilt klimat i montrarna eller ha larm. Ibland blir det då svårt och dyrt att visa vissa föremål. Ofta försöker ändå museerna att visa så mycket som det går av sina samlingar och att göra nya utställningar hela tiden så att nya föremål ur samlingarna kan visas. I vissa fall lånar även museerna in föremål från andra museer. Det har Marinmuseum gjort i utställningen Svenskt sjöförsvar under 500 år, där museet har lånat in en frack från ett museum i Stockholm som ligger i slottet och som heter Livrustkammaren. Fracken har tillhört militären Otto Henrik Nordenskjöld.

Vad är viktigt att tänka på när man planerar en utställning?

- Vi människor är som gjorda för berättelser. Tänk t ex på hur roligt du själv tyckte att det var att lyssna till sagor när du var mindre. Det kanske du fortfarande gör. Berättelser skapar mening för oss människor så att vi kan förstå saker bättre. Vi minns också berättelser mycket bättre än långa listor på fakta som inte hänger ihop.

Det är viktigt att ha tänkt igenom vad man vill berätta och varför, så att den som ska se utställningen förstår vad man vill säga. Men det är också viktigt att tänka på vem det är du vill berätta för och fundera på hur du ska göra det på ett bra sätt. Om du vill att många ska förstå så kanske du till exempel inte kan använda så svåra ord.

Vad är viktigt att tänka på om jag ska visa upp mina egen föremål i en utställning hemma?

- Utgå från dig själv och vad du tycker om, då blir det alltid bäst! Sedan kan du tänka på vad du tycker är viktigast. Vill du att det ska bli en vacker utställning? Eller en spännande utställning? Eller kanske en rolig utställning?

Tänk efter, har du sett någon annan utställning som du tyckte var bra? Varför var den så bra? Vad var bäst med den? Försök hitta ord som du tycker stämmer in på hur du vill att din utställning ska se ut. Om du tänker att det ska kännas som att gå in i en annan värld, hur ser den världen ut?

Vad är ditt bästa tips för att jag ska få till en häftig effekt i min egen utställning hemma?

- När du har bestämt vilka föremål du ska ha så kan du tänka på hur du vill berätta om dom. Vad ska den som tittar på din utställning ta med sig? Vill du att man ska lära sig något eller få en känsla, eller både och?

Det är också bra att tänka på att föremålen ska synas så bra som möjligt och då är belysningen, eller ljussättningen som det kallas, viktig. Om du inte kan göra den själv kan du kanske be någon vuxen att hjälpa dig med det.

Lycka till med din utställning, jag är säker på att den kommer att bli fantastisk!

Mer information