Skapa ett Jagträd där du målar ett träd på ett stort papper och klipper ut bilder från olika tidningar som symboliserar dig, din familj, dina intressen och det som är viktigt för dig. Träd är som oss människor: de har rötter, en stam/kropp och en krona som växer upp mot skyn. Vad har du för drömmar och förhoppningar om framtiden? Du kan också titta på andra jagträd omkring dig eller skapa ett gemensamt med dina vänner, familj eller din klass. Ni kanske har mer gemensamt än vad ni tror!

Kulturarv är någonting som vi jobbar mycket med här på Marinmuseum. Det är vårt gemensamma arv och våra berättelser att förvalta och tala om. Även du själv är ett vandrande kulturarv precis som de människor som vi berättar om i våra utställningar: dina rötter, din släkt och din framtid. Tillsammans bidrar vi alla till kulturarvet. Våra berättelser vävs samman till en enda stor berättelse om olika platser och om olika händelser i historien. Vi kan alla vara med och bidra till denna berättelse.

Du kan också jobba med temat kulturarv där hemma, i skolan och på fritids genom att samtala med föräldrar/vuxna omkring dig och du som vuxen kan samtala med ditt barn och elever om det.

 

Relaterad information