Visste du att museiskeppet Jarramas är en av världens minsta fullriggare och har använts som skolskepp i den svenska flottan?!

Men vad är då en fullriggare för någonting?

Jo, en fullriggare är ett skepp som har minst tre master som i huvudsak används till råsegel, alltså de stora segel som med vindens hjälp för skeppet framåt.

Skeppet sjösattes år 1900 och byggdes för att användas som utbildningsskepp till skeppsgossar i den svenska flottan. Jarramas är därför ett litet fartyg med en avancerad rigg för att skeppsgossarna skulle lära sig hur man hanterade väder, vind och sjömanskap. På 1930-talet lades Skeppsgossekåren ned men även idag används olika segelfartyg i flottan för att utbilda blivande officerare i sjömanskap och segling.

Mer information