Visste du att ubåtar spanar efter fienden med hjälp av en teknik som kallas för sonar?! 

Det betyder att man lyssnar efter ljud och buller som andra fartyg skapar i vattnet. På så vis kan man på ubåten upptäcka fienden, även under havsytan. Djuren i havet avger också sonarer. I vissa fall kan det vara svårt att höra skillnad på ett sillstim och en fientlig ubåt! Under 1980-talet började vår museiubåt Neptun i allt högre grad användas till att spana efter intrång på svenskt vatten. De ubåtar som användes under den här tiden spelade in mängder av ljud så att vi i framtiden lättare skulle kunna identifiera fartyg.

Mer information