Visste du att försvarets Visbykorvetter är världens modernaste fartyg i sin klass?! 

Visbykorvetterna byggdes på Kockumsvarvet i Karlskrona mellan 2000 och 2009. Fartygen är med sin smygteknik, som ger dem deras typiska utseende, svåra att upptäcka med hjälp av värmestrålning, radar och ljud. Vapensystemet är dolt bakom luckor och så även de flesta av fartygets sensorer. För att ge så lite värme ifrån sig som möjligt så leds avgaser ut från dolda utlopp nära vattenlinjen. Visbykorvetternas uppgift är ytstrid, ubåtsjakt, eskortering och luftförsvar. På tre av fem korvetter finns det också möjlighet att landa med helikopter.

Mer information