Med ett nytt hypermodernt sonarsystem och avancerad datorteknik var Neptun en ubåt i absolut toppklass. 1981 hamnade hon mitt i ett politiskt och militärt nervspel när den sovjetiska ubåten U 137 gick på grund i Karlskronas skärgård.

Budgeten för bygget av den svenska flottans första ubåt Hajen, som sjösattes 1904, låg på 400 000 kronor. Bygget av Neptun, som togs i tjänst 1980, gick på omkring en halv miljard.

Mycket hade hänt med det svenska ubåtsvapnet på lite drygt 75 år.
Men så var Neptun inte vilken ubåt som helst. Hon var den andra av tre som byggdes i den så kallade Näcken-klassen (de övriga två hette Näcken och Najad). För- och akterdelarna tillverkades på Karlskronavarvet, medan Kockums varv i Malmö stod för mittpartiet och för att sätta ihop delarna.

Som färdig ubåt var Neptun nästan 50 meter lång och vägde omkring 1 000 ton. Hennes motto var Rex Maris, latin för Havets konung – och ubåten hade verkligen kunglig kapacitet med världsledande teknik ombord.

Neptuns sonarsystem var helt nytt och det hade betydligt större kapacitet än de system som använts av svenska flottan tidigare. Hon hade åtta torpedtuber och en helt datoriserad strids- och eldledning.

Neptun och U 137

1980-talet var ubåtsjakternas årtionde i Sverige och hösten 1981 kastades Neptun mitt in i det kalla kriget. Den sovjetiska ubåten U 137 gick vid åttatiden på tisdagskvällen den 27 oktober 1981 på grund vid Torumskär i Gåsefjärden. Hela världens ögon riktades snart mot Karlskronas skärgård och under en och en halv vecka följde ett politiskt nervspel på högsta nivå mellan Sverige och Sovjetunionen.

Händelsen har kallats Whiskey on the rocks, eftersom U 137 var en ubåt av den så kallade Whiskey-klassen, och den var nyhetsstoff av absolut hetaste slag hösten 1981. Det var också en tid av riskfyllt militärt spel mellan Sverige och den mäktiga grannen i öster, där Neptun hade en aktiv roll; efteråt har hennes dåvarande fartygschef sagt att hans ubåt hindrade ett sovjetiskt bogserfartyg från att ta sig in på svenskt vatten och dra loss U 137.

Pensionär 1998

Under 1980- och 1990-talen användes Neptun till spaning och ubåtsjakt. 1998 var det dags för henne att pensionera sig från flottan. I flera år låg Neptun sedan i örlogshamnen i Karlskrona, men 2007 skänktes hon till Marinmuseum.

Senare genomgick ubåten en renovering och när dörrarna till Marinmuseums ubåtshall slogs upp för allmänheten i juni 2014 blev Neptun en given publikmagnet. Rätt förståeligt, all utrustning och inredning i henne är bevarad och det ger en unik inblick i hur det kunde vara att arbeta och bo i en ubåt när kalla kriget rasade som värst.

Relaterat material:

Karlskronabor berättar om sina minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981.

Karlskronabor berättar om sina minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981.

Karlskronabor berättar om sina minnen från när U 137 gick på grund utanför Karlskrona hösten 1981.