Vraktunneln är en undervattenstunnel som går från museets första plan ner till botten av Östersjön. Från tunnelns fönster kan du se ett riktigt skeppsvrak! 

Ur samlingarna: ölflaska

Ur samlingarna: ölflaska

Visste du att fyra tyska lastfartyg som bar på järnmalm sänktes 1915 i södra Kalmarsund av en engelsk ubåt? Ombord på ett av lastfartygen, Nicomedia, hittades i slutet av 1990-talet ett antal flaskor öl som bärgades. Ölflaskornas innehåll analyserades och användes till att brygga nytt öl. Ölflaskan finns i museets samlingar.

Vraket på botten utanför Vraktunneln

Med största sannolikhet är vraket som vilar under museet örlogsskeppet Prins Carl från 1684. Prins Carl var med i tre stora sjöslag. Sjötågen år 1700 i expeditionen mot Danmark, 1710 vid slaget vid Möen och vid slaget vid Femern 1715. 

På 1700-talet seglade hon med en besättning på ca 600 man, med 68 kanoner ombord. Krigsskeppet Prins Carl var över 50 meter långt. Från mitten av 1600-talet använde man en så kallad slagordning till havs. Skeppen bildade linjer och avfyrade mot ett och samma håll. Linjeskeppen, även kallade slagskepp, delades in i flera klasser: första-, andra-, och tredje rangens slagskepp. Prins Carl var ett örlogsskepp av första rang. 

Fakta om Prins Carl

  • Örlogsskepp som byggdes i Kalmar av Gunnar Roth.
  • Sjösatt 26 augusti 1684.
  • Skeppets olika namn:

Skeppet var planerat att heta Wenden men döptes till Sverige vid stapelavlöpningen/sjösättningen 1684. Namnändrades till Göta Rike den 4 mars 1685, men namnändrades återigen till Prins Carl den 21 oktober 1694. Prins Carl var det namn hon sedan bar resten av sin verksamma tid som örlogsskepp.

Skeppets dimensioner:

  • Längd: 168 fot som motsvarar cirka 50,5 meter (beror på vilken storlek på en fot man använt).
  • Bredd: 41 fot som motsvarar cirka 12,3 meter.
  • Djupgående: 21 fot som motsvarar cirka 6,3 meter.
  • 1699: ”Printz Carl, första rang-skepp båtsmän 500, soldater 100, bestyckning 80 stycken (kanoner). År 1714 var hon bestyckad med 86 kanoner.

Utställning i Vraktunneln

I utställningen nere i Vraktunneln skriver Amir, Thea och Simon loggbok om vad de ser.

Vad berättar de historiska vraken om livet i havet idag?

Vrakviskarnas loggbok är skriven av den smarta miljökämpen Simon, poetiska drömmaren Amir och humoristiska Thea med vass ironi.

Relaterat material: