1
00:00:04,800 --> 00:00:06,992
Sprängladdningen i en sjunkbomb -

2
00:00:07,088 --> 00:00:12,020
är så kraftig att den inte ens
behöver träffa direkt på ubåten.

3
00:00:18,570 --> 00:00:22,592
Vi har hämtat fyra föremål ur
vår samling här på Marinmuseum -

4
00:00:22,688 --> 00:00:26,512
som vi tycker är viktiga
och lite ikoniska för 80-talet -

5
00:00:26,608 --> 00:00:28,620
och ubåtsjaktperioden
som var då, -

6
00:00:28,720 --> 00:00:32,920
med början 1980 och
en liten bit in på 90-talet.

7
00:00:33,760 --> 00:00:37,492
Och det är fyra föremål som
dels har en spännande historia, -

8
00:00:37,588 --> 00:00:42,000
men som också har en
mer symboliskt betydelse.

9
00:00:43,334 --> 00:00:46,240
Vad är det vi har framför oss här,
den här gula?

10
00:00:46,340 --> 00:00:49,372
Den här gula
är en sonar eller hydrofon.

11
00:00:49,468 --> 00:00:50,880
Man kan använda båda orden.

12
00:00:51,120 --> 00:00:52,912
Det finns olika sorters hydrofoner, -

13
00:00:53,008 --> 00:00:55,040
de är till för att hitta
saker under vattnet.

14
00:00:55,280 --> 00:00:57,213
Det finns passiva hydrofoner.

15
00:00:57,428 --> 00:01:00,752
De är tysta,
det är bara mikrofoner -

16
00:01:00,848 --> 00:01:03,232
som lyssnar efter
propellerljud eller andra ljud -

17
00:01:03,328 --> 00:01:04,880
från en ubåt
som man letar efter.

18
00:01:05,007 --> 00:01:08,399
Men det här är en aktiv hydrofon,
kallas också sonar.

19
00:01:08,660 --> 00:01:10,072
Och den släpper man ner i vattnet -

20
00:01:10,168 --> 00:01:13,440
och så skickar den iväg
en ping-signal, eller ljudsignal.

21
00:01:13,520 --> 00:01:14,952
Man kan likna den vid en radar, -

22
00:01:15,048 --> 00:01:17,640
en radar skickar iväg en
puls som studsar tillbaka.

23
00:01:17,740 --> 00:01:19,120
Och det är samma sak här.

24
00:01:19,260 --> 00:01:21,992
Man skickar iväg en ljudsignal
som sedan studsar tillbaka.

25
00:01:22,088 --> 00:01:25,280
Den kan träffa en sten
eller en väldigt stor gädda.

26
00:01:25,380 --> 00:01:27,452
Men den kan
också träffa ubåten, -

27
00:01:27,548 --> 00:01:29,360
och då får man tillbaka det här ljudet.

28
00:01:29,460 --> 00:01:31,432
Och med hjälp av denna
kan man ta reda på -

29
00:01:31,528 --> 00:01:34,360
i vilken riktning ubåten
är som man letar efter.

30
00:01:34,520 --> 00:01:37,512
Man får veta ungefär hur långt
det är mellan denna och ubåten -

31
00:01:37,608 --> 00:01:38,932
och man får
faktiskt också fram -

32
00:01:39,028 --> 00:01:40,800
i vilken riktning
ubåten rör sig.

33
00:01:41,000 --> 00:01:44,200
Om den rör sig åt endera hållet,
med hjälp av den här signalen.

34
00:01:44,297 --> 00:01:46,454
Och det är den man har
hört när man ser krigsfilmer -

35
00:01:46,551 --> 00:01:48,770
om ubåtar och Andra världskriget.

36
00:01:48,850 --> 00:01:50,160
Det här ping-ljudet.

37
00:01:50,260 --> 00:01:53,680
Det låter inte riktigt så utan
det är mer ett syntetiskt ljud.

38
00:01:53,960 --> 00:01:57,099
Just det. Men var
använder man den ifrån?

39
00:01:57,196 --> 00:02:00,232
Den går att använda från ett
fartyg, man kan ha den fast, -

40
00:02:00,328 --> 00:02:02,632
men man kan också ha
den från en helikopter -

41
00:02:02,728 --> 00:02:05,480
och denna är från
en ubåtsjakthelikopter.

42
00:02:05,720 --> 00:02:10,480
I den här delen har det
suttit en vajer och en kabel -

43
00:02:10,614 --> 00:02:14,320
för överföring av information
och el och sådant.

44
00:02:14,720 --> 00:02:18,072
Och då har man den bak i
helikoptern och det är jättebra...

45
00:02:18,168 --> 00:02:21,184
På de här gamla
Helikopter 4, de här stora.

46
00:02:21,281 --> 00:02:24,852
Och då är det jättebra för
helikoptern kan bara dyka upp -

47
00:02:24,948 --> 00:02:27,678
om det är ett fartyg som jagar
ubåten så kan den hela tiden lyssna:

48
00:02:27,775 --> 00:02:30,480
"Där är de, då kan vi gömma oss här".

49
00:02:30,680 --> 00:02:33,352
Men helikoptern kommer i hög
fart över kobbar och skär -

50
00:02:33,449 --> 00:02:36,361
och släpper ner sin hydrofon.

51
00:02:36,520 --> 00:02:38,752
Och så börjar den pinga
eller lyssna efter ubåten, -

52
00:02:38,848 --> 00:02:41,852
och då är den inte alltid
beredd på vad som händer, -

53
00:02:41,948 --> 00:02:45,480
att någon letar efter den
och vart de är.

54
00:02:45,960 --> 00:02:47,610
Så den är en hydrofon eller sonar, -

55
00:02:47,706 --> 00:02:50,300
en aktiv sak som man
använder för att leta efter ubåtar.

56
00:02:50,380 --> 00:02:51,380
Just det.

57
00:02:51,440 --> 00:02:54,680
Sedan har vi en annan
pryl här lite längre bort.

58
00:02:55,060 --> 00:02:57,460
- Ja, den här lilla.
- Vad är det för något?

59
00:02:57,540 --> 00:03:01,300
Den är också till för att hitta ubåtar,
detta är en MALIN.

60
00:03:01,400 --> 00:03:05,280
En uppfinning från sent 70-tal,
eller början av 80-talet.

61
00:03:05,620 --> 00:03:10,352
MALIN är akronym för
Magnetisk lägesindikator, -

62
00:03:10,448 --> 00:03:11,680
det svårt att säga.

63
00:03:11,920 --> 00:03:16,832
Och idén med den här var att
det sitter en liten sändare i-

64
00:03:16,928 --> 00:03:18,580
som är batteridriven.

65
00:03:18,720 --> 00:03:20,520
Den stoppar man ner så här.

66
00:03:21,120 --> 00:03:23,912
Och så finns en krets här
inne som inte är sluten, -

67
00:03:24,008 --> 00:03:27,712
men det sitter två väldigt
starka magneter på MALIN.

68
00:03:28,377 --> 00:03:30,119
Så när släpper man
ner den här i vattnet, -

69
00:03:30,216 --> 00:03:33,360
har man tur så kommer den att
träffa ubåten som man letar efter.

70
00:03:33,685 --> 00:03:36,392
Då fastnar den på
och då sluts kretsen -

71
00:03:36,488 --> 00:03:38,880
och då börjar strömmen
gå igenom MALIN.

72
00:03:39,600 --> 00:03:41,912
Som i sin tur börja
sända ut en signal -

73
00:03:42,008 --> 00:03:44,312
och då är tanken att man
ska börja följa signalen -

74
00:03:44,408 --> 00:03:46,272
med hjälp av mottagare på ytan, -

75
00:03:46,368 --> 00:03:49,120
så att man helt
enkelt hör ljudsignalen.

76
00:03:49,217 --> 00:03:50,829
Så man hör vart
ubåten tar vägen -

77
00:03:50,926 --> 00:03:52,593
om den försöker komma
undan under vatten.

78
00:03:52,690 --> 00:03:54,600
Så det är också en
grej för att hitta ubåten.

79
00:03:54,775 --> 00:03:58,080
Men har MALIN någon gång
gett utslag på en ubåt?

80
00:03:58,180 --> 00:04:00,920
Det har den faktiskt,
man tror det.

81
00:04:01,220 --> 00:04:04,472
När man jagade ubåtar
i Horsfjärden 1981 -

82
00:04:04,568 --> 00:04:07,000
så använde man många sådana här.

83
00:04:07,097 --> 00:04:09,952
Och för att inte bli av med dem
varje gång som man kastar i dem, -

84
00:04:10,048 --> 00:04:13,560
så kan kan ha ett snöre
som en fiskelina under ytan.

85
00:04:13,700 --> 00:04:17,192
Och då rapporterade en
värnpliktig, tror jag det var, -

86
00:04:17,288 --> 00:04:19,632
att han har fått
träff på en ubåt -

87
00:04:19,728 --> 00:04:23,240
att den börjar åka iväg och den
börjar sända, men sedan går snöret av.

88
00:04:23,340 --> 00:04:28,600
Och då lossnar den,
den tappar snöret.

89
00:04:29,014 --> 00:04:33,752
Och ubåten åker iväg, och enligt
krigsdagboken, en bok som jag läste, -

90
00:04:33,848 --> 00:04:36,195
står det att man följer den en bit.

91
00:04:36,560 --> 00:04:40,792
Men jag har också läst att man
senare avfärdade att det var en ubåt, -

92
00:04:40,888 --> 00:04:42,470
utan det måste ha varit något annat, -

93
00:04:42,567 --> 00:04:45,899
för att han skulle aldrig ha orkat hålla
emot snöret eller vad argumentet nu var.

94
00:04:46,760 --> 00:04:50,792
Men den ska ha fungerat åtminstone
en gång vid Horsfjärden 1981.

95
00:04:51,520 --> 00:04:56,280
En lite rolig och
okänd sak från 80-talet.

96
00:04:56,972 --> 00:05:00,052
Ja. Nu har vi ju pratat lite
om exakt hur svårt det är -

97
00:05:00,148 --> 00:05:03,040
att lokalisera exakt
var en ubåt befinner sig.

98
00:05:03,137 --> 00:05:08,417
Och man kan säga att sjunkbomben
också var ett svar på den problematiken.

99
00:05:08,666 --> 00:05:10,858
Sprängladdningen i en sjunkbomb -

100
00:05:10,954 --> 00:05:16,320
är så kraftig att den inte ens
behöver träffa direkt på ubåten.

101
00:05:16,520 --> 00:05:20,040
Utan det räcker att
det är ganska nära.

102
00:05:20,280 --> 00:05:23,232
Då blir skadan på ubåten så kraftig -

103
00:05:23,328 --> 00:05:26,840
att den måste gå upp till
ytan och avslöja sig själv.

104
00:05:27,560 --> 00:05:30,840
Men om den inte träffar ubåten,
hur vet den då när den ska explodera?

105
00:05:31,063 --> 00:05:34,103
Det finns ju ingen
tändhatt som slås sönder.

106
00:05:34,882 --> 00:05:37,872
Här sitter en undervattenständning -

107
00:05:37,968 --> 00:05:43,200
som man ställer in på vilket djup
som man vill att bomben ska explodera.

108
00:05:45,120 --> 00:05:50,060
Och då släpper man i många
misstänker jag? Som en matta?

109
00:05:50,147 --> 00:05:53,632
Precis man kan lägga en
bombmatta inom ett område -

110
00:05:53,728 --> 00:05:55,697
där man tror att en
ubåt befinner sig.

111
00:05:55,836 --> 00:06:00,580
Okej. Och hur får man i
den i vattnet? Från en båt?

112
00:06:00,680 --> 00:06:06,360
Ja, man kan släppa den från ett
fartyg eller också från en helikopter.

113
00:06:06,760 --> 00:06:07,760
Spännande.

114
00:06:08,260 --> 00:06:11,552
Nu finns ju emellertid
bara en konstaterad ubåt -

115
00:06:11,648 --> 00:06:13,124
som har kränkt svenska vatten.

116
00:06:13,300 --> 00:06:15,833
Har vi några minnen
från den händelsen?

117
00:06:16,680 --> 00:06:18,280
Vi har faktiskt det.

118
00:06:18,340 --> 00:06:21,212
Det här är något så
unikt som en båtmössa -

119
00:06:21,308 --> 00:06:25,280
från en sovjetisk sjöman på U137.

120
00:06:25,400 --> 00:06:27,320
Hur har vi fått den till samlingarna?

121
00:06:27,660 --> 00:06:32,460
Det gick till så att kustbevakningen
skulle lägga till bredvid U137 -

122
00:06:32,557 --> 00:06:37,472
och när de kastar en
tross till ubåtsmannen -

123
00:06:37,568 --> 00:06:41,152
som befinner sig
på ubåtens däck -

124
00:06:41,248 --> 00:06:46,420
så träffar trossen honom
så att mössan faller av i vattnet.

125
00:06:46,600 --> 00:06:48,280
Då kunde de bara ta den?

126
00:06:48,560 --> 00:06:53,280
På något sätt lyckas de kommunicera
på teckenspråk med ubåtsmannen -

127
00:06:53,377 --> 00:06:57,928
och han ger sitt godkännande för
svenskarna att fiska upp mössan.

128
00:06:58,063 --> 00:07:00,611
Vad roligt! Tack så mycket!
Spännande historia.

129
00:07:00,659 --> 00:07:03,992
Det här är alltså de enda
föremålet, vad man vet, -

130
00:07:04,088 --> 00:07:07,280
som blev kvar i Sverige
sedan ubåtskränkningen.

131
00:07:07,820 --> 00:07:09,020
Tack så mycket!