1
00:00:04,444 --> 00:00:07,756
Så vi kom ut till ubåten
och de skulle släppa av oss, -

2
00:00:07,852 --> 00:00:12,676
då stod en rysk dykare påklädd
på ubåten och skulle följa med -

3
00:00:12,772 --> 00:00:14,764
och då sa vi:
"Aldrig i livet."

4
00:00:20,360 --> 00:00:24,800
1981 var jag elva år fyllda.

5
00:00:25,680 --> 00:00:31,640
Jag och mina föräldrar,
min familj, bodde i Hälsingland.

6
00:00:31,740 --> 00:00:35,280
Det var den
Gröna vågen vid den här tiden.

7
00:00:35,960 --> 00:00:40,712
Så mina föräldrar hade
letat reda på min fars rötter -

8
00:00:40,808 --> 00:00:42,640
och vi hade flyttat dit.

9
00:00:43,280 --> 00:00:46,192
Det här berättar
jag för att jag upplevde -

10
00:00:46,288 --> 00:00:49,640
den här tiden
som ganska otrygg.

11
00:00:50,160 --> 00:00:55,020
När incidenten med
U137 inträffade...

12
00:00:56,131 --> 00:00:59,460
...så blossade väldigt mycket upp.

13
00:00:59,760 --> 00:01:04,552
Exempelvis mina
föräldrars misstro -

14
00:01:04,648 --> 00:01:08,900
mot auktoriteter,
mot militärer...

15
00:01:10,400 --> 00:01:12,480
...som de kopplade
samman med det här.

16
00:01:14,080 --> 00:01:18,840
Som elvaåring tror man ju
på vad ens föräldrar säger.

17
00:01:19,720 --> 00:01:22,440
Min mamma var livrädd.

18
00:01:22,969 --> 00:01:26,369
Hon är ganska rädd
för ganska många saker.

19
00:01:26,480 --> 00:01:29,147
Men hon var livrädd för
att nu är kriget här.

20
00:01:30,860 --> 00:01:36,192
Min pappa fick detta till att bli -

21
00:01:36,288 --> 00:01:40,472
ännu ett bevis
på hur inkompetenta -

22
00:01:40,568 --> 00:01:42,872
i stort sett alla militärer, -

23
00:01:42,968 --> 00:01:47,800
i stort sett alla
makthavare i Sverige var.

24
00:01:48,040 --> 00:01:54,080
Samtidigt den där rädslan
som jag upplever som -

25
00:01:54,600 --> 00:01:59,480
kanske en ryssrädsla,
en Sovjeträdsla.

26
00:02:00,720 --> 00:02:03,720
Jag hade ju träffat
Sovjet-medborgare.

27
00:02:03,820 --> 00:02:06,087
De var där uppe och spelade bandy.

28
00:02:07,160 --> 00:02:09,208
Jag tyckte att det
var jättespännande.

29
00:02:09,256 --> 00:02:11,389
De kom från en helt annan värld.

30
00:02:11,800 --> 00:02:15,173
Ett helt annat universum
än det jag levde i.

31
00:02:17,540 --> 00:02:21,160
Men nu hade de blivit ett hot.

32
00:02:25,260 --> 00:02:30,340
Jag skulle egentligen inte ha varit
i Karlskrona den här dagen 1981.

33
00:02:31,362 --> 00:02:34,512
Min plan från början
var att gå ut gymnasiet -

34
00:02:34,608 --> 00:02:36,760
vilket jag gjorde 1979.

35
00:02:36,860 --> 00:02:40,600
Och sedan göra värnplikten,
lumpen som vi sa, direkt.

36
00:02:41,240 --> 00:02:43,280
Alla gjorde ju
lumpen på den tiden.

37
00:02:43,380 --> 00:02:45,852
Men det visade sig att
just min årskull var så stor -

38
00:02:45,948 --> 00:02:48,200
att alla inte fick plats samtidigt.

39
00:02:48,360 --> 00:02:50,152
Så jag var tvungen
att ändra mina planer, -

40
00:02:50,248 --> 00:02:53,440
började på högskolan
direkt efter gymnasiet.

41
00:02:53,560 --> 00:02:56,032
På den tiden tog man
inte så ofta sabbatsår -

42
00:02:56,128 --> 00:02:58,174
mellan gymnasiet och högskolan
som man gör idag, -

43
00:02:58,271 --> 00:03:00,440
utan då började man direkt.

44
00:03:00,640 --> 00:03:04,000
Så att jag gick mina två första år,
sedan tog jag ett sabbatsår.

45
00:03:04,640 --> 00:03:06,132
Vilket passade mig ganska bra, -

46
00:03:06,228 --> 00:03:08,480
för efter två år var
jag rejält skoltrött.

47
00:03:08,580 --> 00:03:15,220
Så istället för 1979, som jag
hade velat, så ryckte jag in 1981 -

48
00:03:15,440 --> 00:03:18,040
som radiosignalist i Karlskrona.

49
00:03:19,200 --> 00:03:22,592
Vi var 40 stycken,
två plutoner som ryckte in då, -

50
00:03:22,688 --> 00:03:24,920
i början av sommaren 1981.

51
00:03:25,040 --> 00:03:27,392
Många hade ungefär
samma bakgrund som jag, -

52
00:03:27,488 --> 00:03:31,992
hade studerat några år
och sedan kom in efter -

53
00:03:32,088 --> 00:03:33,160
och skulle göra lumpen.

54
00:03:33,920 --> 00:03:39,432
Utbildningen var längre än många
andra utbildningar som värnpliktig, -

55
00:03:39,528 --> 00:03:43,052
eftersom en stor del
av tiden tillbringades -

56
00:03:43,148 --> 00:03:45,680
åt att lära sig radiotelegrafi -

57
00:03:46,040 --> 00:03:48,140
eftersom vi skulle
bli radiosignalister.

58
00:03:48,240 --> 00:03:49,992
Så av 15 månader -

59
00:03:50,088 --> 00:03:53,980
skulle vi tillbringa nio i
Karlskrona, grundutbildningen.

60
00:03:54,180 --> 00:03:56,380
Och sedan sex månader till sjöss -

61
00:03:56,760 --> 00:04:00,216
då vi skulle få tillämpa
kunskaperna som vi hade lärt oss.

62
00:04:00,840 --> 00:04:05,112
Så den här dagen
i oktober 1981 -

63
00:04:05,208 --> 00:04:07,872
hade vi gått igenom en
ganska stor del av utbildningen, -

64
00:04:07,968 --> 00:04:09,600
men vi var inte klara ännu.

65
00:04:10,040 --> 00:04:14,232
Så vi satt på
signalskolan i Karlskrona -

66
00:04:14,328 --> 00:04:18,528
och lärde oss det som
vi brukade lära oss.

67
00:04:18,625 --> 00:04:22,872
Det var radiotelegrafi, det var
radioteknik, det var kryptoteknik.

68
00:04:22,968 --> 00:04:27,520
Allt för att förbereda oss för
den kommande yrkesrollen.

69
00:04:29,440 --> 00:04:34,200
Och dagen då allt inträffade
satt vi som vanligt på signalskolan.

70
00:04:34,400 --> 00:04:38,432
Vi hade haft en rast och plötsligt kom
en av kurskamraterna inspringande -

71
00:04:38,528 --> 00:04:39,980
med andan i halsen.

72
00:04:40,080 --> 00:04:43,216
Han hade varit på logementet
och lyssnat på radio.

73
00:04:43,320 --> 00:04:44,872
Och där hade han
hört nyheterna -

74
00:04:44,968 --> 00:04:48,600
där de säger att en rysk ubåt har
gått på grund utanför Karlskrona.

75
00:04:49,040 --> 00:04:50,552
Och det var ingen som trodde honom, -

76
00:04:50,648 --> 00:04:55,460
varken vi, hans kamrater,
eller befälen som vi hade.

77
00:04:56,080 --> 00:04:58,312
Men det visade sig
sedan att det var sant, -

78
00:04:58,408 --> 00:05:01,200
det var en rysk ubåt
som hade gått på grund.

79
00:05:01,320 --> 00:05:04,112
Och det var
anmärkningsvärt, tyckte vi då, -

80
00:05:04,208 --> 00:05:07,080
att vi inte hörde
detta från våra befäl, -

81
00:05:07,155 --> 00:05:09,072
utan vi hörde nyheterna på radio.

82
00:05:09,168 --> 00:05:13,112
Trots att vi satt på den flottbas -

83
00:05:13,208 --> 00:05:16,840
som låg allra närmast där
ubåten hade gått på grund, -

84
00:05:17,160 --> 00:05:19,392
och som man med goda skäl kunde anta -

85
00:05:19,488 --> 00:05:23,058
att ubåten var där för att spionera mot.

86
00:05:24,800 --> 00:05:30,280
Vad som hände sedan,
organisationen reagerade sent omsider.

87
00:05:30,429 --> 00:05:35,480
Så att man gick upp i beredskap,
alla permissioner drogs in.

88
00:05:35,920 --> 00:05:40,480
Eftersom vi var under utbildning
hade vi ganska gott om permissioner.

89
00:05:40,660 --> 00:05:44,880
Kvällarna och helgerna
var normalt lediga.

90
00:05:45,200 --> 00:05:49,592
De drogs in och det
diskuterades också en hel del -

91
00:05:49,688 --> 00:05:55,400
om huruvida vi skulle skickas
ut till ubåten för att bevaka den.

92
00:05:55,640 --> 00:05:59,752
Det visade sig nämligen att
eftersom radiosignalisterna -

93
00:05:59,848 --> 00:06:03,640
var några av de få som hade
en så pass lång utbildning -

94
00:06:03,840 --> 00:06:06,232
så hade vi också ryckt in tidigare -

95
00:06:06,328 --> 00:06:09,752
och klarat av vår grundläggande
vapenutbildning tidigare -

96
00:06:09,848 --> 00:06:14,840
än andra som hade ryckt in i
Karlskrona under sommaren.

97
00:06:15,640 --> 00:06:20,992
Så att just då var 40
blivande radiosignalister -

98
00:06:21,088 --> 00:06:22,692
de enda personer i Karlskrona -

99
00:06:22,788 --> 00:06:26,140
som hade gått igenom hela den
grundläggande vapenutbildningen.

100
00:06:27,040 --> 00:06:29,320
Så våra permissioner drogs in.

101
00:06:29,420 --> 00:06:32,412
Och enligt ryckte
så övervägde man -

102
00:06:32,508 --> 00:06:37,040
att skicka ut oss till den här
kobben för att bevaka ubåten.

103
00:06:37,760 --> 00:06:41,792
Sedan var det någon högre upp i
organisationen som tänkte till lite -

104
00:06:41,888 --> 00:06:43,672
och förmodligen kom
fram till slutsatsen -

105
00:06:43,768 --> 00:06:47,072
att om man nu vill skrämma
ryssarna till underkastelse, -

106
00:06:47,168 --> 00:06:51,392
så kanske två plutoner
blivande radiosignalister -

107
00:06:51,488 --> 00:06:52,700
inte var det bästa sättet.

108
00:06:52,820 --> 00:06:56,200
Så att vi fick tillbaka
våra permissioner.

109
00:06:56,340 --> 00:07:01,320
Och istället flög man ner
kustjägare från Ka1 i Vaxholm -

110
00:07:01,520 --> 00:07:05,672
som sedan syntes i tv
i kamouflagemålning, -

111
00:07:05,768 --> 00:07:08,200
som försökte sätta skräck i ryssarna.

112
00:07:09,400 --> 00:07:11,952
Och resten är ju lite
som bekant historia, -

113
00:07:12,048 --> 00:07:13,792
man upptäckte kärnvapen ombord, -

114
00:07:13,888 --> 00:07:18,720
det gjorde man när de här
händelserna närmade sig slutet.

115
00:07:19,000 --> 00:07:23,920
Och det var inget som vi fick reda på
via något annat sätt än media.

116
00:07:24,600 --> 00:07:26,932
Jag kommer bäst ihåg
den här första dagen, -

117
00:07:27,028 --> 00:07:30,972
men resterande tid medan
de här händelserna utspelades, -

118
00:07:31,068 --> 00:07:34,080
har jag inte särskilt
mycket minnen ifrån.

119
00:07:34,560 --> 00:07:37,460
Vår utbildning fortsatte
ungefär som vanligt.

120
00:07:37,580 --> 00:07:41,680
Vi följde nyheterna precis som alla
andra och fick information den vägen.

121
00:07:42,640 --> 00:07:47,840
Och även om vi inte påverkades direkt
under den här veckan i Karlskrona -

122
00:07:47,937 --> 00:07:53,300
så påverkades alla vi som gjorde
lumpen då, senare under vår värnplikt.

123
00:07:53,400 --> 00:07:56,054
För min del när
jag hamnade ute på ett -

124
00:07:56,395 --> 00:08:00,693
fartyg i Gålö
i Stockholms skärgård, -

125
00:08:00,840 --> 00:08:05,632
där en hel del av tiden
ägnades åt att leta efter ubåtar -

126
00:08:05,728 --> 00:08:10,000
som folk sade sig ha sett på
diverse ställen runtom i skärgården.

127
00:08:13,200 --> 00:08:16,067
Jag var 17 år och gick
i tvåan på gymnasiet.

128
00:08:16,160 --> 00:08:19,080
Jag bodde i Kalmar som
ligger åtta mil från Karlskrona.

129
00:08:19,440 --> 00:08:22,420
Så att det som
skrevs i tidningarna...

130
00:08:23,120 --> 00:08:25,400
...det var ganska nära.

131
00:08:25,765 --> 00:08:29,029
Det var inte lokalnyheter,
men det var ganska nära.

132
00:08:29,120 --> 00:08:31,316
Och det gjorde
också sitt till att -

133
00:08:31,413 --> 00:08:34,653
min gymnasieskola tog
emot elever från Blekinge.

134
00:08:34,782 --> 00:08:36,512
Så jag hade många
kompisar från Blekinge, -

135
00:08:36,608 --> 00:08:38,320
och för dem var
det ju väldigt nära.

136
00:08:39,000 --> 00:08:45,280
Och jag kommer mest ihåg
att vi skulle ha en klassfest.

137
00:08:45,558 --> 00:08:48,886
Jag hade nästan inte varit
på någon klassfest innan.

138
00:08:49,200 --> 00:08:52,792
Så den här fredagen eller lördagen -

139
00:08:52,888 --> 00:08:58,512
hade vi fest, men han
som bodde i huset där vi var -

140
00:08:58,608 --> 00:08:59,792
ville titta på nyheterna, -

141
00:08:59,888 --> 00:09:03,540
så han slog på teven och så
satt vi klistrade framför teven.

142
00:09:03,820 --> 00:09:06,400
Inte hela kvällen,
men den var på hela kvällen.

143
00:09:06,700 --> 00:09:08,840
Det kändes liksom extra.

144
00:09:08,940 --> 00:09:11,420
Så festen blev ju lite...

145
00:09:13,800 --> 00:09:14,920
...rumphuggen.

146
00:09:15,440 --> 00:09:17,840
Den blev inte som
vi hade tänkt oss.

147
00:09:18,320 --> 00:09:20,920
Men på något sätt
kom vi varandra nära...

148
00:09:21,800 --> 00:09:23,480
...genom att vi var rädda.

149
00:09:25,246 --> 00:09:27,992
Jag kommer ihåg att jag var rädd, -

150
00:09:28,088 --> 00:09:32,120
därför att på den tiden var Ryssland...

151
00:09:33,266 --> 00:09:37,040
...hotet
- hotet mot världsfreden.

152
00:09:38,200 --> 00:09:40,432
Jag var också rädd för
mina kompisars skull, -

153
00:09:40,528 --> 00:09:44,856
för att de skulle ju så småningom
rycka in och göra lumpen.

154
00:09:45,020 --> 00:09:47,280
Man visste ju inte hur
länge det skulle hålla på.

155
00:09:47,380 --> 00:09:50,800
Var det en engångshändelse
eller början på tredje världskriget?

156
00:09:51,600 --> 00:09:54,067
Det kändes ju snarare
som det senare.

157
00:09:54,920 --> 00:09:58,232
Så jag var i alla fall jätterädd -

158
00:09:58,328 --> 00:10:00,472
för att mina kompisar skulle hamna -

159
00:10:00,568 --> 00:10:03,032
någonstans där de var
tvungna att slåss eller...

160
00:10:03,517 --> 00:10:05,029
...bli dödade.

161
00:10:05,520 --> 00:10:09,680
Och så var det också så att
precis året innan hade flickor fått...

162
00:10:11,248 --> 00:10:14,448
...börja göra värnplikt
och man skulle bli officer.

163
00:10:15,520 --> 00:10:18,952
Så på något sätt gällde det
mig också, för att jag hade börjat -

164
00:10:19,048 --> 00:10:22,432
fundera på att bli
meteorolog i Flygvapnet.

165
00:10:23,920 --> 00:10:26,720
Så året därpå mönstrade
jag i Kristianstad.

166
00:10:27,160 --> 00:10:29,627
Det var en jätteupplevelse,
bara det.

167
00:10:29,700 --> 00:10:32,832
Så jag gick vidare i
testerna med sedan -

168
00:10:32,928 --> 00:10:34,432
kom jag dels inte med -

169
00:10:34,528 --> 00:10:36,829
och dels skulle jag inte ha
blivit någon bra meteorolog.

170
00:10:37,600 --> 00:10:39,560
Men det kom så nära.

171
00:10:39,920 --> 00:10:43,640
Dels hade jag mina
kompisar från Blekinge som...

172
00:10:44,200 --> 00:10:45,480
...var väldigt oroliga.

173
00:10:45,580 --> 00:10:48,472
Och dels genom mina
manliga klasskompisar -

174
00:10:48,568 --> 00:10:51,060
som man inte visste vad
som skulle hända med dem.

175
00:10:54,040 --> 00:10:56,240
Så det blev en lite lustig kväll.

176
00:10:58,460 --> 00:11:03,040
På morgonen den 27 oktober, 1981
satt jag hemma och åt frukost.

177
00:11:03,240 --> 00:11:06,952
Och då ringde de nere från
Tredje ubåtsdivisionen, som det hette, -

178
00:11:07,048 --> 00:11:08,440
och sa att du får
skynda dig ner, -

179
00:11:08,540 --> 00:11:11,740
vi har en rysk ubåt på
grund i Karlskrona skärgård.

180
00:11:12,560 --> 00:11:14,292
Och det trodde man
ju inte mycket på, -

181
00:11:14,388 --> 00:11:18,392
ungefär som när de sa att
Olof Palme hade blivit skjuten, -

182
00:11:18,488 --> 00:11:20,880
det trodde man inte heller på först.

183
00:11:20,977 --> 00:11:23,510
Sedan insåg jag
att det nog var sant.

184
00:11:23,720 --> 00:11:27,252
Vi skrapade ihop en besättning till
ubåten Neptun som låg här nere -

185
00:11:27,348 --> 00:11:29,500
och så åkte vi ut.

186
00:11:29,760 --> 00:11:34,392
Först till Gåsefjärden och sedan
fick vi gå ut runt skärgården och ut -

187
00:11:34,488 --> 00:11:39,200
för att spana om det
kom fler ryska fartyg.

188
00:11:39,640 --> 00:11:43,720
Så vi låg där ute något
dygn och väntade och tittade.

189
00:11:44,149 --> 00:11:47,692
Så småningom dök det
upp ett antal ryska jagare -

190
00:11:47,788 --> 00:11:53,380
och la sig precis utanför vår
nationalgräns, havsgränsen.

191
00:11:54,365 --> 00:11:56,231
Så då låg vi därute och tittade.

192
00:11:56,328 --> 00:11:59,220
Och vi hade bland annat en -

193
00:12:00,160 --> 00:12:03,632
händelse när vi låg i ytläge,
då skickade de in en bogserbåt -

194
00:12:03,728 --> 00:12:07,672
som vi trodde skulle gå in
och försöka dra loss U137 -

195
00:12:07,768 --> 00:12:09,600
som låg på grundet inne.

196
00:12:09,880 --> 00:12:11,812
Så att vi försökte genskjuta den -

197
00:12:11,908 --> 00:12:14,040
och ubåten går ju
inte så fort i ytläge, -

198
00:12:14,140 --> 00:12:16,740
men det gjorde i och för sig
inte bogserbåten heller.

199
00:12:16,803 --> 00:12:18,832
Men vi lyckades hålla oss
mellan den och kusten -

200
00:12:18,928 --> 00:12:23,523
så att den inte kunde ta sig
in till skäret, Torhamnakär.

201
00:12:24,040 --> 00:12:26,872
Sedan fortsatte vi att
ligga därute några dygn -

202
00:12:26,968 --> 00:12:29,400
och lyssna och titta.

203
00:12:29,700 --> 00:12:32,920
Men så avbröts det hela
och vi fick gå in i hamn igen.

204
00:12:33,020 --> 00:12:35,920
Och då skulle jag på en
sjukvårdskurs på lasarettet -

205
00:12:36,020 --> 00:12:39,272
i Karlskrona som var inplanerad
sedan långt tidigare.

206
00:12:39,368 --> 00:12:42,512
Så vi gick dit,
vi som var inplanerade -

207
00:12:42,608 --> 00:12:45,088
och skulle titta på
någon operation,

208
00:12:45,153 --> 00:12:49,633
så vi var iklädda gröna operationskläder
och stod och tittade.

209
00:12:50,000 --> 00:12:54,272
Helt plötsligt knackar någon på
entrédörren till operationssalen -

210
00:12:54,368 --> 00:12:56,640
och pekar på mig
och vinkar, "Kom!"

211
00:12:56,740 --> 00:12:59,140
Så jag fick skynda mig ut och då -

212
00:12:59,600 --> 00:13:03,752
fick jag veta att jag skulle ut
och dyka och titta på ubåten, -

213
00:13:03,848 --> 00:13:08,760
för då var den bogserad loss och låg
ankrad utanför skäret på Gåsefjärden.

214
00:13:09,146 --> 00:13:11,178
Det hade vi kommit
överens om innan.

215
00:13:11,275 --> 00:13:13,232
Jag hade fått en fråga från staben -

216
00:13:13,328 --> 00:13:16,112
om jag som ubåtsman och
dykare kunde tänka mig -

217
00:13:16,208 --> 00:13:18,987
att dyka och inspektera
den där båten.

218
00:13:19,760 --> 00:13:21,592
Det hade jag lovat
och då ringde de,

219
00:13:21,688 --> 00:13:25,232
då fick jag rusa ut till
helikopterplattan vid lasarettet, -

220
00:13:25,328 --> 00:13:28,552
där stod en stor helikopter
och väntade på mig.

221
00:13:28,648 --> 00:13:32,712
Och då satt han som var chef
för hela anläggningen här nere, -

222
00:13:32,808 --> 00:13:35,800
han hette nog
Jean-Carlos Danckwardt, -

223
00:13:36,280 --> 00:13:37,392
i helikoptern och sa:

224
00:13:37,488 --> 00:13:39,520
"Skynda dig in,
nu ska vi åka ut och dyka."

225
00:13:39,620 --> 00:13:43,112
Så de flög ut mig och satte
iland mig på en ö precis intill, -

226
00:13:43,208 --> 00:13:46,920
Killeberget där kustartilleriet
hade sina mannar.

227
00:13:48,120 --> 00:13:49,552
Och där fick jag en liten båt -

228
00:13:49,648 --> 00:13:52,992
och vi åkte ut till några minsvepare
som låg förankrade utanför.

229
00:13:53,089 --> 00:13:55,192
Jag fick låna dykutrustning av dem -

230
00:13:55,288 --> 00:13:58,932
och så fick jag med mig
en kollega från minsveperiet.

231
00:13:59,210 --> 00:14:01,642
Vi skulle ju vara två som dök.

232
00:14:02,880 --> 00:14:06,192
Så vi kom ut till ubåten
och de skulle släppa av oss, -

233
00:14:06,288 --> 00:14:11,112
då stod en rysk dykare påklädd
på ubåten och skulle följa med -

234
00:14:11,208 --> 00:14:13,200
och då sa vi:
"Aldrig i livet."

235
00:14:13,720 --> 00:14:17,048
"Vi dyker ensamma,
vi vill inte ha någon ryss med oss."

236
00:14:17,920 --> 00:14:21,752
Så till slut fick de säga till honom -

237
00:14:21,848 --> 00:14:24,280
att han fick gå ner ombord
igen och inte vara där uppe.

238
00:14:24,377 --> 00:14:27,370
Så då dök vi runt
ubåten och tittade på den.

239
00:14:27,467 --> 00:14:33,200
Det var en gammal rostig ubåt från
40-talet någon gång, den där typen.

240
00:14:33,300 --> 00:14:37,140
Man såg klösmärken på botten,
där den hade legat på grund.

241
00:14:38,560 --> 00:14:41,172
Och vi såg väl inga konstigheter, -

242
00:14:41,268 --> 00:14:44,632
men den hade några konstiga
band för och akter om tornet -

243
00:14:44,728 --> 00:14:48,192
som vi trodde att man kunde
koppla tag i och lyfta upp den -

244
00:14:48,288 --> 00:14:50,320
om den skulle ha hamnat på botten.

245
00:14:51,120 --> 00:14:53,752
Sedan hade den några
konstiga "svängar", -

246
00:14:53,848 --> 00:14:57,440
vill jag kalla det för,
längst förut och längst akterut -

247
00:14:57,500 --> 00:14:59,192
som man kunde vrida runt, -

248
00:14:59,288 --> 00:15:01,752
som de förmodligen kunde pejla in
undervattensljud -

249
00:15:01,848 --> 00:15:02,926
eller något i den vägen.

250
00:15:03,023 --> 00:15:05,623
Undervattensfyrar kanske,
jag vet inte.

251
00:15:07,160 --> 00:15:10,192
Så när det var klart
tog vi oss tillbaka -

252
00:15:10,288 --> 00:15:13,552
och så gick det något dygn
och då fick man veta att de hade -

253
00:15:13,648 --> 00:15:18,332
stridsladdade torpeder
med atomkärnor ombord -

254
00:15:18,428 --> 00:15:22,360
och då började man ju fundera
lite på vad som skulle hända men...

255
00:15:22,720 --> 00:15:26,820
Jag märkte ju inga... Det var så
lite strålning, det påverkade inte oss.

256
00:15:26,917 --> 00:15:30,152
Vi var ju bara förbi där kanske någon
minut, så det hann inte bli något, -

257
00:15:30,248 --> 00:15:33,360
men det är klart att man funderar
lite på det hela, vad som hände.

258
00:15:35,040 --> 00:15:38,432
Så det var lite upprörd
stämning här i Blekinge, -

259
00:15:38,528 --> 00:15:41,260
ja hela Sverige förresten,
när det här hände.

260
00:15:41,500 --> 00:15:44,560
Det var lite otäcka stunder.

261
00:15:44,660 --> 00:15:47,000
Man tänkte många gånger
på vad som ska hända.

262
00:15:47,320 --> 00:15:50,892
Man funderade väl lite efteråt
på vad som skulle hända -

263
00:15:50,988 --> 00:15:54,466
och hur det påverkar
framtiden och allt detta...

264
00:15:55,601 --> 00:16:00,120
...elände som var under
80-talet, Kalla kriget.