1
00:00:03,440 --> 00:00:06,320
1980-talets kalla krig,
i alla fall de första fem, sex åren -

2
00:00:06,320 --> 00:00:10,160
var en väldigt intensiv period
i den här konflikten.

3
00:00:10,560 --> 00:00:13,240
Det var en period när Sverige var mer -

4
00:00:13,640 --> 00:00:16,640
utsatt än på många år tidigare.

5
00:00:21,800 --> 00:00:26,360
På morgonen den 28 oktober 1981
så upptäckte marinen en sovjetisk ubåt -

6
00:00:26,360 --> 00:00:31,120
som har gått på grund i militärt
skyddsområde, en bit utanför Karlskrona.

7
00:00:31,760 --> 00:00:34,560
Det var långt inne på
svenskt territorialvatten.

8
00:00:35,280 --> 00:00:38,800
Därtill var det inte marinen själv
som upptäckte ubåten utan -

9
00:00:38,800 --> 00:00:41,800
de fick en rapport från en fiskare
som hade upptäckt -

10
00:00:41,800 --> 00:00:43,760
ubåten som stod på grund.

11
00:00:44,160 --> 00:00:48,280
Ubåten fick beteckningen U 137 -

12
00:00:48,280 --> 00:00:50,280
för att det var det som
besättningen uppgav -

13
00:00:50,280 --> 00:00:52,920
för de första svenskarna som
kom ombord på ubåten, -

14
00:00:52,920 --> 00:00:57,600
men den korrekta beteckningen
har visat sig senare var S-363, -

15
00:00:57,600 --> 00:01:00,440
men eftersom den alltid hetat U 137 -

16
00:01:00,440 --> 00:01:04,800
så kommer vi kalla den för U 137
även i detta sammanhanget.

17
00:01:05,280 --> 00:01:08,040
I den här föreläsningen så ska
vi studera några av -

18
00:01:08,040 --> 00:01:09,560
de svenska tidningarnas
rapportering -

19
00:01:09,560 --> 00:01:12,960
kring den här unika händelsen,
för det är verkligen en unik händelse -

20
00:01:12,960 --> 00:01:15,560
som utspelades
i Karlskrona skärgård -

21
00:01:15,560 --> 00:01:19,440
i slutet på oktober 1981 och början
på november samma år.

22
00:01:21,200 --> 00:01:23,760
Det har inte hänt någon
annanstans att ett -

23
00:01:24,080 --> 00:01:27,080
främmande lands ubåt
har gått in så långt på -

24
00:01:27,080 --> 00:01:29,080
ett annat lands territorium
utan tillstånd -

25
00:01:29,080 --> 00:01:32,720
och sen gått på grund och fastnat
där och inte kunnat ta sig därifrån.

26
00:01:33,040 --> 00:01:36,240
Så det är en väldigt unik
händelse på många sätt.

27
00:01:38,400 --> 00:01:41,280
Varför ska man då studera
nyhetsförmedlingen kring det här?

28
00:01:42,320 --> 00:01:46,280
Nyhetsförmedlingen är ju viktig
för människor att skapa sig en bild -

29
00:01:46,480 --> 00:01:48,880
av en situation som har uppstått -

30
00:01:48,880 --> 00:01:52,600
och kanske framför allt sådana
sammanhang som man själv inte -

31
00:01:52,960 --> 00:01:55,720
har så mycket kännedom om
och inte själv är så insatt i.

32
00:01:56,600 --> 00:01:59,880
Ubåtskränkningar och ubåtsjakt -

33
00:01:59,880 --> 00:02:03,120
är kanske ett sådant område
som inte väldigt många människor har -

34
00:02:04,080 --> 00:02:06,280
någon direkt egen inblick i -

35
00:02:06,280 --> 00:02:08,840
och likadant den stora
säkerhetspolitiska situationen -

36
00:02:08,840 --> 00:02:11,760
är ju sådant som man som
vanlig medborgare -

37
00:02:11,760 --> 00:02:14,280
inte sysselsätter sig så här
med varje dag, -

38
00:02:14,280 --> 00:02:17,400
så därför spelar tidningar och
andra massmedier väldigt stor roll -

39
00:02:17,520 --> 00:02:20,480
för människor att skapa sig en
bild av de här situationerna.

40
00:02:21,960 --> 00:02:25,720
Så att innehållet i medierna,
i det här fallet tidningarna, -

41
00:02:25,840 --> 00:02:29,600
spelar stor roll för den bild som
man man skapar sig i den här situationen.

42
00:02:31,040 --> 00:02:34,000
Så vi ska titta närmare
på ett antal tidningar, -

43
00:02:34,000 --> 00:02:37,560
men innan dess så är det också
bra att ha lite koll på -

44
00:02:37,560 --> 00:02:40,440
den internationella situationen
i kalla kriget vid den här tiden -

45
00:02:40,440 --> 00:02:42,720
för att det påverkar tidningarnas
rapportering -

46
00:02:42,720 --> 00:02:46,840
vilken kontext man sätter
den här händelsen i, -

47
00:02:47,200 --> 00:02:48,720
och då ska man komma ihåg att -

48
00:02:49,200 --> 00:02:52,320
1980-talets kalla krig, i alla fall
de första fem, sex åren var -

49
00:02:52,320 --> 00:02:56,000
en väldigt intensiv period
i den här konflikten.

50
00:02:56,480 --> 00:03:00,120
Det var en period när Sverige
var mer utsatt -

51
00:03:00,120 --> 00:03:03,680
än på många år tidigare
i kalla kriget.

52
00:03:05,160 --> 00:03:07,800
Det syns för övrigt också tydligt
i tidningarnas rapportering -

53
00:03:07,800 --> 00:03:10,040
rent allmänt i början på 80-talet -

54
00:03:10,600 --> 00:03:12,640
att det är en väldigt spänd
internationell situation, -

55
00:03:12,640 --> 00:03:15,360
det rapporteras mycket om
kärnvapenhotet, -

56
00:03:15,360 --> 00:03:18,000
om rustningar i Europa.

57
00:03:18,440 --> 00:03:19,760
Det finns en väldigt -

58
00:03:21,120 --> 00:03:24,680
negativ eller väldigt
pessimistisk syn på -

59
00:03:24,680 --> 00:03:27,880
världsutvecklingen i medierna
vid den här tiden, -

60
00:03:27,880 --> 00:03:30,400
i alla fall de tidningar som
jag har tittat närmare på.

61
00:03:31,040 --> 00:03:34,760
Man pratar om en överhängande
risk för ett tredje världskrig -

62
00:03:34,760 --> 00:03:37,440
och att det kommer övergå
i ett kärnvapenkrig, -

63
00:03:38,080 --> 00:03:40,760
så det är en väldigt spänd
situation som råder -

64
00:03:40,760 --> 00:03:45,120
I världen och Europa och Sverige
här i början på 80-talet.

65
00:03:45,680 --> 00:03:48,080
Det är mot den här fonden av -

66
00:03:49,280 --> 00:03:53,640
ökade spänningar i världen som
U 137-händelsen utspelar sig.

67
00:03:55,480 --> 00:03:58,360
I den här föreläsningen ska jag -

68
00:03:59,040 --> 00:04:01,560
ta hjälp av en läsning av -

69
00:04:01,560 --> 00:04:04,040
de två största morgontidningarna
i Sverige, -

70
00:04:04,040 --> 00:04:06,160
<i>Dagens Nyheter
</i>och <i>Svenska Dagbladet, -</i>

71
00:04:06,400 --> 00:04:10,480
deras rapportering från
den här ubåtsincidenten.

72
00:04:11,760 --> 00:04:14,720
Jag har också tittat på
<i>Aftonbladet</i> och <i>Expressen</i> -

73
00:04:14,720 --> 00:04:19,080
liksom de två lokala
morgontidningarna i Karlskrona, -

74
00:04:19,080 --> 00:04:23,960
<i>Blekinge Läns Tidning, BLT</i>
och <i>Sydöstran</i>.

75
00:04:23,960 --> 00:04:27,320
Så det är ganska
många tidningar som -

76
00:04:28,720 --> 00:04:30,920
ligger till grund för
den här analysen.

77
00:04:30,920 --> 00:04:33,680
Det bygger på ett klipparkiv
som vi har här på museet.

78
00:04:34,200 --> 00:04:36,760
Det var någon förutseende person -

79
00:04:36,760 --> 00:04:39,160
som jobbade på museet
på 80-talet som -

80
00:04:39,160 --> 00:04:41,720
samlade in och klippte ut -

81
00:04:41,880 --> 00:04:45,360
rapporteringen
från incidenten som var.

82
00:04:45,680 --> 00:04:50,120
I den mån det förekommer
olika editioner av tidningarna -

83
00:04:50,120 --> 00:04:53,760
så är det den edition som
fanns här i Karlskrona som -

84
00:04:53,960 --> 00:04:58,320
jag har kunnat titta på för
den här föreläsningen.

85
00:04:59,080 --> 00:05:01,600
Det jag tänker att vi ska titta
närmare på är -

86
00:05:01,600 --> 00:05:04,720
dels vilken bild av händelsen
som tidningarna ger, -

87
00:05:05,160 --> 00:05:09,880
varför diskuterar de -

88
00:05:10,160 --> 00:05:13,440
anledningen till att U 137 hamnade
här vill jag också titta närmare på.

89
00:05:14,960 --> 00:05:16,520
Hur ser man på marinens insats?

90
00:05:16,520 --> 00:05:18,520
Hur ser tidningarna
på politikernas insats -

91
00:05:18,520 --> 00:05:22,400
i den här krissituationen?
För det var en kris, -

92
00:05:22,400 --> 00:05:24,640
en säkerhetspolitisk kris
som uppstod här.

93
00:05:25,640 --> 00:05:28,440
Och vilka lärdomar menar
tidningen att Sverige borde dra -

94
00:05:28,440 --> 00:05:31,680
av den här incidenten?

95
00:05:33,680 --> 00:05:36,600
Det är ganska svårt att veta
hur vanliga människor -

96
00:05:36,600 --> 00:05:40,120
som inte var aktivt involverade
i den här incidenten -

97
00:05:40,120 --> 00:05:44,760
och som inte hade en aktiv roll
i den här händelseutvecklingen, -

98
00:05:44,760 --> 00:05:47,000
hur de resonerade, hur de tänkte, -

99
00:05:47,240 --> 00:05:49,840
men jag ska försöka ge någon
form av inblick i det också -

100
00:05:49,840 --> 00:05:52,120
med hjälp av de insändare
som fanns i tidningarna, -

101
00:05:52,120 --> 00:05:55,560
och de minienkäter som
tidningarna själva gjorde -

102
00:05:55,560 --> 00:05:57,360
när de gick ut och frågade
folk på stan -

103
00:05:57,360 --> 00:06:00,000
hur de uppfattade den här
situationen, -

104
00:06:00,200 --> 00:06:03,680
så kanske vi kan få en liten
inblick i stämningarna också, -

105
00:06:03,680 --> 00:06:06,200
i samband med den här incidenten.

106
00:06:09,440 --> 00:06:10,400
Den här -

107
00:06:11,880 --> 00:06:13,480
händelsen -

108
00:06:14,040 --> 00:06:16,800
uppmärksammades eller blev
känd för marinens del -

109
00:06:16,800 --> 00:06:19,800
på morgonen den 28 oktober.

110
00:06:20,640 --> 00:06:22,920
Ubåten hade gått på grund
redan kvällen innan, -

111
00:06:22,920 --> 00:06:26,960
men marinen fick in rapporten
och åkte ut -

112
00:06:26,960 --> 00:06:29,680
och undersökte saken först på
förmiddagen den 28 oktober, -

113
00:06:30,040 --> 00:06:32,840
så att morgontidningarna den
28 oktober hade ingenting -

114
00:06:32,840 --> 00:06:35,080
om den här händelsen,
utan det var kvällstidningarna -

115
00:06:35,080 --> 00:06:38,160
som var de första tidningarna
som då hade möjlighet att -

116
00:06:38,640 --> 00:06:40,360
rapportera någonting om det här.

117
00:06:41,600 --> 00:06:42,800
Och då visste man inte
särskilt mycket.

118
00:06:42,800 --> 00:06:46,400
<i>Expressen</i> hade en notis
på förstasidan där de -

119
00:06:46,400 --> 00:06:48,680
rapporterade att en sovjetisk
ubåt hade gått på grund -

120
00:06:48,680 --> 00:06:49,480
i Karlskrona skärgård, -

121
00:06:50,000 --> 00:06:51,880
att den hade kommit in
i militärt skyddsområde, -

122
00:06:51,880 --> 00:06:54,520
att svenska fartyg var på plats.

123
00:06:55,600 --> 00:06:57,200
Men mycket mer än så -

124
00:06:57,960 --> 00:06:59,520
kunde man inte få reda på där.

125
00:07:00,000 --> 00:07:04,280
Man var hänvisad till radio och TV
om man ville veta någonting mer.

126
00:07:04,720 --> 00:07:07,280
Men som tidningsläsare kunde
man få en något bättre bild -

127
00:07:07,480 --> 00:07:10,080
på morgonen dagen efter, -

128
00:07:10,520 --> 00:07:14,120
när morgontidningen då kom
ut med sina rapporter -

129
00:07:14,280 --> 00:07:17,600
och då kunde de berätta att
det hade skett en -

130
00:07:17,600 --> 00:07:20,720
skärpning av situationen på
kvällen där den 28 oktober.

131
00:07:21,240 --> 00:07:27,880
En sovjetisk örlogsstyrka
med både rena krigsfartyg -

132
00:07:27,880 --> 00:07:30,840
men också bärgningsfartyg hade
varit på väg mot Sverige.

133
00:07:32,400 --> 00:07:36,080
Sverige hade skickat ut egna
fartyg för att möta den här styrkan.

134
00:07:36,760 --> 00:07:39,680
Men som tur var så hade den
sovjetiska styrkan stannat -

135
00:07:39,680 --> 00:07:43,320
vid territorialvattengränsen och inte
gått in på svenskt territorium.

136
00:07:45,440 --> 00:07:49,160
Så man får väldigt tydligt intrycket
att det är en spänd situation -

137
00:07:49,160 --> 00:07:52,520
som råder och att det är en spänd
situation som Sverige hamnat i.

138
00:07:53,000 --> 00:07:57,400
Det är inte någon lugn,
vardaglig situation -

139
00:07:57,400 --> 00:08:00,520
utan det är en kris som
är under uppsegling här.

140
00:08:03,160 --> 00:08:07,520
Expressens reporter sammanfattar
det här på ett väldigt bra sätt.

141
00:08:07,520 --> 00:08:11,920
Han menar att det här är en väldigt
allvarlig situation som har uppstått.

142
00:08:12,840 --> 00:08:15,800
Man kunde de här första dagarna
komma ganska nära ubåten, -

143
00:08:16,240 --> 00:08:20,520
reportrarna var ute
i egna båtar vid ubåten -

144
00:08:20,520 --> 00:08:24,600
och lokalbefolkningen var
också ute i sina egna båtar -

145
00:08:24,600 --> 00:08:26,080
och tittade på den här ubåten.

146
00:08:26,200 --> 00:08:28,920
Man kunde komma väldigt nära.
Man kunde liksom se -

147
00:08:28,920 --> 00:08:31,000
den här ubåten ligga där på grund, -

148
00:08:31,000 --> 00:08:33,080
skräckinjagande, svart, -

149
00:08:34,040 --> 00:08:36,880
lite som ett monster
som låg där på grund.

150
00:08:38,160 --> 00:08:40,840
Man konstaterar i Expressen
att allvarligare än så här -

151
00:08:40,840 --> 00:08:42,400
blir det inte förrän i krig.

152
00:08:43,440 --> 00:08:46,320
Så att man får verkligen intrycket
av att det här är en väldigt -

153
00:08:46,320 --> 00:08:48,840
allvarlig situation som uppstått.

154
00:08:49,480 --> 00:08:51,520
Samtidigt så kommer
försvarsmakten -

155
00:08:51,520 --> 00:08:54,240
med lugnande besked i tidningarna.

156
00:08:54,240 --> 00:08:57,040
Chefen för Försvarsstaben,
Bengt Schuback -

157
00:08:57,280 --> 00:09:00,880
meddelar tidningarna på
en presskonferens -

158
00:09:00,880 --> 00:09:04,440
att det vore fullkomligt fantastiskt -

159
00:09:04,440 --> 00:09:08,320
om Sovjetunionen skulle gå in
och försöka dra loss ubåten -

160
00:09:08,520 --> 00:09:10,000
på svenskt territorium.

161
00:09:10,000 --> 00:09:12,160
Han menar det är fredstid,
Sovjetunionen kan inte -

162
00:09:12,160 --> 00:09:14,240
förväntas göra något
sånt här överhuvudtaget, -

163
00:09:14,520 --> 00:09:17,200
men om det här skulle ske,
tillägger han också, -

164
00:09:17,200 --> 00:09:20,960
så är Sverige berett att möta
det här med vapenmakt, -

165
00:09:20,960 --> 00:09:24,160
Sverige kommer inte tillåta
det här under några omständigheter.

166
00:09:25,400 --> 00:09:27,000
Men han betonar också då -

167
00:09:27,520 --> 00:09:29,760
att han tror inte alls
att det är sannolikt att -

168
00:09:29,760 --> 00:09:32,520
Sovjetunionen kommer att gå in
på svenskt territorium.

169
00:09:34,560 --> 00:09:36,760
Men det är självklart
en väldigt spänd situation -

170
00:09:36,760 --> 00:09:40,080
och det får man också intrycket
av när man läser tidningarna.

171
00:09:40,440 --> 00:09:44,520
De rapporterar om den militära
uppbyggnaden i området, -

172
00:09:44,520 --> 00:09:47,680
man är ute på öarna, man
besöker de svenska militärerna, -

173
00:09:48,600 --> 00:09:51,560
de rapporterar om elitförband
som skickas hit, -

174
00:09:51,560 --> 00:09:54,440
fallskärmsjägare är på plats,
det är kustjägare på plats.

175
00:09:55,440 --> 00:09:58,400
Ja, de bästa förband som
Sverige har i stort sett -

176
00:09:58,400 --> 00:10:01,040
och de mest välutbildade
soldaterna som Sverige har -

177
00:10:01,040 --> 00:10:02,800
är de som kommer hit.

178
00:10:04,200 --> 00:10:05,440
Samtidigt så -

179
00:10:05,840 --> 00:10:09,200
fortsätter marinen mena att det
här är en ganska lugn situation.

180
00:10:09,200 --> 00:10:11,800
Vi kommer säkert kunna lösa
det här på ett bra sätt, -

181
00:10:11,800 --> 00:10:13,120
på en fredlig väg, -

182
00:10:13,400 --> 00:10:15,320
men fortsätter naturligtvis
understryka -

183
00:10:15,320 --> 00:10:18,760
att vi kommer inte släppa ubåten
innan de krav som regeringen ställt -

184
00:10:18,760 --> 00:10:20,360
är uppfyllda.

185
00:10:21,000 --> 00:10:24,600
Det var fyra krav som den
svenska regeringen ställde.

186
00:10:25,320 --> 00:10:27,000
För det första att -

187
00:10:27,680 --> 00:10:30,680
Sverige skulle bärga ubåten och
Sovjetunionen skulle betala för det.

188
00:10:30,880 --> 00:10:35,680
Man skulle få fråga ut fartygschefen
på svenskt territorium -

189
00:10:35,680 --> 00:10:37,880
utanför det här militära
skyddsområdet.

190
00:10:38,560 --> 00:10:40,720
Man skulle få inspektera ubåten -

191
00:10:40,720 --> 00:10:45,080
och sist men inte minst,
man skulle få en formell ursäkt -

192
00:10:45,080 --> 00:10:47,200
från Sovjetunionen
där de bad om ursäkt -

193
00:10:47,200 --> 00:10:49,280
för den här kränkningen av
svenskt territorium.

194
00:10:53,600 --> 00:10:55,520
Sverige var uppenbarligen
väldigt lyckosamt här, -

195
00:10:55,520 --> 00:10:59,640
Sovjetunionen uppfyllde
de här kraven ganska snabbt.

196
00:10:59,640 --> 00:11:03,200
Kravet om betala bärgningen
kom väldigt snabbt.

197
00:11:03,200 --> 00:11:05,680
Det var ingen större tvekan
från Sovjetunionens sida -

198
00:11:05,840 --> 00:11:08,680
att anta det kravet.

199
00:11:09,080 --> 00:11:11,120
Ursäkten kom efter ett par dagar, -

200
00:11:12,240 --> 00:11:15,600
vilket i tidningarna hyllas
som en stor framgång för Sverige.

201
00:11:15,600 --> 00:11:17,280
Sovjetunionen var inte känt för att -

202
00:11:17,600 --> 00:11:21,720
medge några fel eller
be om ursäkt för någonting, -

203
00:11:21,720 --> 00:11:24,480
så det sågs som en väldigt
stor framgång för Sverige -

204
00:11:24,480 --> 00:11:27,400
att man lyckades få den här ursäkten.

205
00:11:27,960 --> 00:11:30,280
Så det tidningarna handlade om
de kommande dagarna -

206
00:11:30,280 --> 00:11:34,680
under den här perioden fram till
ubåten lämnade den 5 november -

207
00:11:35,080 --> 00:11:37,960
var mycket spekulationer om när
fartygschefen skulle ge med sig -

208
00:11:37,960 --> 00:11:40,320
och gå med på att bli utfrågad.

209
00:11:40,840 --> 00:11:43,000
Man spekulerar i varför han inte -

210
00:11:44,880 --> 00:11:48,600
kom loss och accepterade
att bli utfrågad.

211
00:11:48,960 --> 00:11:52,480
Man funderade på vad som
försiggick i ubåten, -

212
00:11:52,480 --> 00:11:53,960
hur besättningen mådde, -

213
00:11:54,800 --> 00:11:57,080
om han huvudtaget hade kvar
befälet över ubåten, -

214
00:11:57,080 --> 00:12:00,440
den här personen som
var fartygschef ombord.

215
00:12:01,040 --> 00:12:04,800
Men den 3 november så
uppfylldes även det här kravet -

216
00:12:05,920 --> 00:12:08,280
och fartygschefen gick med
på att bli utfrågad -

217
00:12:08,520 --> 00:12:10,640
och den utfrågningen skedde på -

218
00:12:11,240 --> 00:12:15,200
torpedbåten Västervik,
som idag ligger som museifartyg här -

219
00:12:15,200 --> 00:12:19,440
vid Marinmuseum, så det
fartyget finns kvar än idag.

220
00:12:21,320 --> 00:12:24,640
Under tiden som
fartygschefen blir utfrågad -

221
00:12:24,640 --> 00:12:26,920
av svenska militärer och experter -

222
00:12:26,920 --> 00:12:30,680
så blåser det upp till en väldigt
svår storm i området här -

223
00:12:30,680 --> 00:12:33,440
och ubåten skickade
upp nödsignaler -

224
00:12:33,440 --> 00:12:36,520
och svenska marinen
fick bärga ubåten -

225
00:12:36,520 --> 00:12:39,360
och dra loss den från grundet
i en väldigt svår vädersituation.

226
00:12:40,640 --> 00:12:43,320
Det var också en
dramatisk situation -

227
00:12:43,320 --> 00:12:45,920
och spännande
på många sätt som -

228
00:12:45,920 --> 00:12:48,560
tidningarna rapporterar flitigt om -

229
00:12:49,640 --> 00:12:52,680
också för att markera att
Sverige hade väldigt, -

230
00:12:52,680 --> 00:12:57,120
menar man, duktiga sjöofficerare
och duktiga sjömän -

231
00:12:57,120 --> 00:12:59,520
som klarade av att dra loss
ubåten i det här svåra vädret.

232
00:12:59,520 --> 00:13:00,640
Det var lite -

233
00:13:01,400 --> 00:13:03,720
stolthet som lyser igenom här.

234
00:13:05,600 --> 00:13:09,880
Så efter utfrågningen så var
det mer eller mindre en väntan på -

235
00:13:10,560 --> 00:13:11,880
att ubåten skulle få lämna.

236
00:13:11,880 --> 00:13:15,360
Den spända situationen var
över sedan någon dag tillbaka.

237
00:13:16,440 --> 00:13:20,280
Reportrarna
och pressens företrädare -

238
00:13:20,280 --> 00:13:23,480
och marinens företrädare
kunde till och med tillåta sig -

239
00:13:23,480 --> 00:13:27,280
en liten lättsam vadslagning om
vilken dag ubåten skulle lämna -

240
00:13:27,280 --> 00:13:28,640
och vilken tid det var, -

241
00:13:28,640 --> 00:13:31,200
och det rapporterar självklart
reportrarna om i sina tidningar -

242
00:13:31,200 --> 00:13:36,920
att de har slagit vad om det här.

243
00:13:38,640 --> 00:13:40,480
Svaret på frågan,
i alla fall vilken dag det var, -

244
00:13:40,480 --> 00:13:44,680
det var den 5 november som
U 137 fick lämna svenskt territorium -

245
00:13:45,000 --> 00:13:48,320
för egen maskin men eskorterad
av svenska örlogsfartyg -

246
00:13:48,320 --> 00:13:50,240
och även militärhelikoptrar.

247
00:13:51,400 --> 00:13:52,960
Så nu kunde man tänka sig att -

248
00:13:52,960 --> 00:13:54,920
Sverige skulle kunna dra
en lättnadens suck här -

249
00:13:55,480 --> 00:13:58,640
att nu är den här krisen avklarad.

250
00:13:58,640 --> 00:14:01,080
Nu kan vi återgå till det normala.

251
00:14:01,720 --> 00:14:03,600
Så blir inte riktigt fallet
för samma dag som -

252
00:14:03,600 --> 00:14:07,320
ubåten lämnar så håller statsminister
Thorbjörn Fälldin en presskonferens -

253
00:14:08,320 --> 00:14:14,200
och han meddelar att det funnits
kärnvapen ombord på den här ubåten.

254
00:14:16,000 --> 00:14:20,080
Det väcker väldigt stor förvåning
och stor oro.

255
00:14:20,560 --> 00:14:23,800
<i>Blekinge Läns Tidning</i> som är på
plats på den här presskonferensen -

256
00:14:23,800 --> 00:14:26,360
ger en ögonblicksbild därifrån -

257
00:14:26,360 --> 00:14:29,480
där de berättar att de
förstummade journalisterna -

258
00:14:29,760 --> 00:14:32,880
lade ner sina pennor i pur
förvåning och bara stirrade.

259
00:14:33,400 --> 00:14:37,080
De hävdar att det här var ett besked
som kanske många har fruktat, -

260
00:14:37,080 --> 00:14:39,440
men som ingen trodde
kunde komma.

261
00:14:40,000 --> 00:14:44,960
Det visar på att kärnvapenfrågan
var väldigt allvarlig på den här tiden.

262
00:14:44,960 --> 00:14:46,760
Den borde vara allvarlig idag
också kan man tycka.

263
00:14:46,760 --> 00:14:50,400
Men under kalla kriget med
supermaktskonfrontationen -

264
00:14:50,400 --> 00:14:55,560
och i början på 80-talet så var
oron för ett kärnvapenkrig -

265
00:14:55,920 --> 00:14:59,520
väldigt närvarande och att
då ett fartyg med kärnvapen -

266
00:14:59,520 --> 00:15:02,560
hade gått på grund
i Karlskrona skärgård -

267
00:15:02,560 --> 00:15:04,400
på svenskt vatten -

268
00:15:05,080 --> 00:15:10,720
skapade självklart mycket
funderingar, tankar och diskussioner.

269
00:15:12,200 --> 00:15:16,760
Så det var en oro som spred sig,
inte minst här lokalt -

270
00:15:16,760 --> 00:15:20,840
där man spekulerade kring
vilka effekter det hade kunnat få -

271
00:15:20,840 --> 00:15:25,400
om kärnvapen ombord
hade exploderat när ubåten gick på grund.

272
00:15:27,000 --> 00:15:29,840
Experter på området kom
till tals i tidningarna -

273
00:15:29,840 --> 00:15:32,640
och meddelade att det var ingen
risk att det skulle kunnat ske, -

274
00:15:33,120 --> 00:15:35,800
men lokaltidningarna tog självklart
fasta på det här ändå -

275
00:15:35,800 --> 00:15:39,560
och diskuterade olika effekter
det kunde få på Karlskrona -

276
00:15:39,880 --> 00:15:43,320
med massvis med döda
och skadade -

277
00:15:43,760 --> 00:15:47,000
om det hade blivit en
explosion ombord.

278
00:15:48,720 --> 00:15:52,560
Så att lättnaden över att
incidenten kunnat lösas fredligt -

279
00:15:52,560 --> 00:15:57,680
övergick i diskussionen om
kärnvapenproblematiken med ubåten -

280
00:15:57,680 --> 00:16:02,080
och vilka effekter och följder det
kunde få för Sveriges säkerhetspolitiska läge.

281
00:16:04,880 --> 00:16:07,400
Det kommer vi in på lite senare -

282
00:16:07,840 --> 00:16:11,480
för nästa poäng vi ska titta
lite närmare på här är -

283
00:16:12,120 --> 00:16:14,840
diskussionerna kring vad ubåten
hade här att göra egentligen.

284
00:16:14,840 --> 00:16:18,440
Varför befann sig den
i området överhuvudtaget?

285
00:16:19,320 --> 00:16:21,880
Från sovjetisk sida
och från fartygschefens sida -

286
00:16:21,880 --> 00:16:23,920
så hävdar man
att man har navigerat fel, -

287
00:16:23,920 --> 00:16:25,640
att det var fel på
navigationsutrustningen, -

288
00:16:25,640 --> 00:16:28,840
att man hade hamnat helt fel
och därför gått på grund här.

289
00:16:29,440 --> 00:16:31,680
Det var ingen svensk expert
eller tidningar som -

290
00:16:31,680 --> 00:16:34,000
skänkte någon som helst
tilltro till den förklaringen.

291
00:16:34,000 --> 00:16:36,640
Det var ingen som kände att
den var särskilt trovärdig -

292
00:16:36,640 --> 00:16:39,120
för de som då kan det här
med navigation -

293
00:16:39,120 --> 00:16:41,480
och kan området menar att
det hade varit helt omöjligt -

294
00:16:41,480 --> 00:16:45,680
att ta sig så långt in i skärgården
utan fungerande navigationsutrustning.

295
00:16:46,680 --> 00:16:50,120
Så istället kom det mer eller mindre -

296
00:16:50,960 --> 00:16:54,680
oroväckande teorier kring vad
ubåten hade här att göra egentligen, -

297
00:16:54,680 --> 00:16:56,680
vad den hade tänkt sig
uträtta i området.

298
00:16:57,320 --> 00:16:59,560
Från försvarets sida så
var man tydlig med att -

299
00:16:59,560 --> 00:17:01,800
man trodde att det var spionage -

300
00:17:01,800 --> 00:17:06,480
att ubåten hade velat undersöka
försvarsanläggningar i området, -

301
00:17:07,000 --> 00:17:11,200
och det fanns väldigt många
försvarsanläggningar i det här området -

302
00:17:11,200 --> 00:17:14,520
som ubåten hade kunnat vara
intresserad av att titta närmare på.

303
00:17:16,480 --> 00:17:19,800
Mer oroande var kanske
teorierna som gick ut på att -

304
00:17:19,800 --> 00:17:22,360
den hade lagt ut
någon form av ljudfyrar -

305
00:17:22,360 --> 00:17:23,840
så man då skulle kunna -

306
00:17:23,840 --> 00:17:26,560
med hjälp av ljudsignaler
styra in en kärnvapenladdad -

307
00:17:26,560 --> 00:17:30,040
torped i örlogshamnen
i Karlskrona i händelse av krig.

308
00:17:30,560 --> 00:17:32,640
Det förekom spekulationer
om att de har placerat ut -

309
00:17:32,640 --> 00:17:34,840
kärnvapen i skärgården -

310
00:17:34,840 --> 00:17:38,840
som skulle kunna fjärrutlösas
i händelse av krig, -

311
00:17:39,280 --> 00:17:43,480
så det fanns många teorier
kring vad ubåten hade här att göra, -

312
00:17:43,880 --> 00:17:46,080
men från Försvarsmaktens
sida så menar man -

313
00:17:46,080 --> 00:17:50,600
att det allra mest troliga
var just spionage.

314
00:17:52,480 --> 00:17:54,280
Vi vet inte än idag, 40 år senare, -

315
00:17:54,280 --> 00:17:56,280
vad ubåten hade
här att göra egentligen, -

316
00:17:56,280 --> 00:17:59,000
det har aldrig kommit något
riktigt svar på på den frågan.

317
00:18:02,280 --> 00:18:05,040
Tidningarna rapporterade ju inte
bara om själva händelseutvecklingen -

318
00:18:05,040 --> 00:18:07,920
utan en viktig uppgift för
massmedier är att granska -

319
00:18:07,920 --> 00:18:12,120
makthavare och politiker
och granska militären -

320
00:18:12,120 --> 00:18:17,000
och se om de utför sina
uppgifter på ett bra sätt.

321
00:18:17,680 --> 00:18:21,520
Det är det som är nästa poäng
som jag tänkte vi ska titta närmare på här.

322
00:18:22,600 --> 00:18:25,680
Hur bedömer då tidningarna
att marinen sköter sig?

323
00:18:25,680 --> 00:18:29,320
Hur bedömer de att politikerna
sköter den här krisen?

324
00:18:30,440 --> 00:18:32,720
När det gäller marinen så hade
man kunnat tänka sig att -

325
00:18:32,720 --> 00:18:35,200
det skulle komma rätt mycket kritik mot -

326
00:18:35,200 --> 00:18:37,800
att marinen inte själv
upptäckte den här ubåten.

327
00:18:37,800 --> 00:18:39,440
Att marinen inte kunde se
att den var på väg in -

328
00:18:39,440 --> 00:18:41,440
och kunde stoppa den tidigare.

329
00:18:41,920 --> 00:18:46,200
Och att det inte var de själva
som upptäckte ubåten, -

330
00:18:46,200 --> 00:18:48,840
utan det var tack vare en
rapport från en fiskare -

331
00:18:48,840 --> 00:18:51,480
som hade sett ubåten,
som man upptäckte den.

332
00:18:52,800 --> 00:18:55,080
Men så är inte fallet,
tidningarna -

333
00:18:56,080 --> 00:18:59,120
köper helt enkelt marinens
egen förklaring här att -

334
00:18:59,880 --> 00:19:02,200
de har för lite resurser,
det är för lite folk i området, -

335
00:19:02,200 --> 00:19:05,240
det är ingen som hade
kunnat upptäcka den här -

336
00:19:05,800 --> 00:19:10,720
med hjälp av den utrustning
de har tillgång till just då.

337
00:19:11,200 --> 00:19:16,280
Så det tidningarna
fokuserar på här då är att -

338
00:19:17,000 --> 00:19:18,840
följa själva händelseförloppet.

339
00:19:19,160 --> 00:19:21,320
Man hade ju kunnat tänka sig
att det skulle -

340
00:19:21,760 --> 00:19:24,880
bli en närmare granskning efter att -

341
00:19:25,840 --> 00:19:29,720
incidenten och den här krisen hade
löst sig och ubåten hade åkt hem igen.

342
00:19:30,240 --> 00:19:33,360
Men då kom istället
kärnvapenavslöjandet, -

343
00:19:33,360 --> 00:19:37,760
så att det kan misstänkas
att det tog bort -

344
00:19:38,120 --> 00:19:39,960
den möjligheten som
tidningarna annars hade haft -

345
00:19:39,960 --> 00:19:44,360
att närmare granska både
politiker och marin.

346
00:19:44,360 --> 00:19:47,280
Man kastade sig över
kärnvapenfrågan istället.

347
00:19:47,560 --> 00:19:51,280
Det var så stor sensation
och nyhet att -

348
00:19:51,280 --> 00:19:54,880
det var det som man
ägnade sin tid åt -

349
00:19:54,880 --> 00:19:57,040
efter att incidenten var avklarad.

350
00:19:58,040 --> 00:20:01,840
Så att marinen får väldigt
gott betyg av -

351
00:20:01,840 --> 00:20:05,360
alla de undersökta tidningarna
under den här incidenten.

352
00:20:05,720 --> 00:20:07,680
Man menar att när krisen uppstått -

353
00:20:07,680 --> 00:20:10,400
så sköter marinen sig
väldigt bra, -

354
00:20:11,080 --> 00:20:14,040
att de utför sina uppdrag
på allra bästa sätt -

355
00:20:14,040 --> 00:20:17,440
utan några som helst
misstag överhuvudtaget.

356
00:20:18,640 --> 00:20:21,760
Och man lyfter fram de
militära huvudpersonerna -

357
00:20:21,760 --> 00:20:24,280
som väldigt kompetenta,
väldigt duktiga, -

358
00:20:24,840 --> 00:20:27,240
som inte låter några
känslor styra sig själva -

359
00:20:27,240 --> 00:20:31,120
eller agerandet,
utan det är rationellt tänkande,-

360
00:20:31,120 --> 00:20:34,520
det är lösa uppgiften
det handlar om, -

361
00:20:34,520 --> 00:20:38,760
inte några känslor som är
inblandade i det här för huvudpersonerna.

362
00:20:40,280 --> 00:20:43,120
Tittar vi på politikernas hantering -

363
00:20:43,120 --> 00:20:49,760
och hur tidningarna bedömde det -

364
00:20:49,760 --> 00:20:53,680
så är det även där en
väldigt positiv bedömning -

365
00:20:53,680 --> 00:20:56,040
av vad politikerna åstadkommer.

366
00:20:56,520 --> 00:20:57,640
Man visar -

367
00:20:58,640 --> 00:21:01,320
tydligt att man är medveten om
att det är en väldigt svår situation -

368
00:21:01,320 --> 00:21:05,000
som Sverige befinner sig i,
att det är en krisartad situation.

369
00:21:05,000 --> 00:21:07,960
Lilla Sverige konfronteras nu -

370
00:21:07,960 --> 00:21:10,240
med den här stora
supermakten Sovjetunionen, -

371
00:21:10,280 --> 00:21:13,120
med en gigantisk militärmakt
bakom sig.

372
00:21:14,640 --> 00:21:18,520
Och man är medveten om att
Sverige måste hitta rätt nivå, -

373
00:21:18,520 --> 00:21:23,400
visa styrka och fasthet,
men inte kräva för mycket.

374
00:21:24,160 --> 00:21:27,200
Tidningarna tycker då att
de svenska politikerna, -

375
00:21:27,200 --> 00:21:30,320
framför allt statsminister Fälldin
och utrikesminister Ola Ullsten -

376
00:21:30,800 --> 00:21:34,800
hittar helt rätt i sina krav på
Sovjetunionen och de visar -

377
00:21:35,840 --> 00:21:37,960
ståndfasthet att hålla fast
vid de här kraven -

378
00:21:37,960 --> 00:21:41,480
och låter sig inte vilseledas
eller backa från de här kraven.

379
00:21:41,480 --> 00:21:47,040
Man menar att det är en uppvisning
i väldigt god svensk krishantering -

380
00:21:47,040 --> 00:21:50,640
och att det är en diplomatisk
triumf för Sverige, -

381
00:21:50,640 --> 00:21:54,480
inte minst den officiella ursäkten
som Sverige får från Sovjetunionen.

382
00:21:55,240 --> 00:22:00,280
Så genomgående i tidningarna
är det så att -

383
00:22:01,400 --> 00:22:04,320
de mest framträdande politikerna
får väldigt mycket beröm.

384
00:22:04,920 --> 00:22:08,000
Undantaget är försvarsministern
Torsten Gustafsson -

385
00:22:08,000 --> 00:22:11,400
som drabbas av väldigt
hård kritik i tidningarna här -

386
00:22:11,400 --> 00:22:15,080
för att när incidenten inträffar
så är han på ett möte -

387
00:22:15,080 --> 00:22:18,920
med andra försvarsministrar i Norge
och han väljer att stanna kvar där.

388
00:22:18,920 --> 00:22:22,240
Han åker inte till Karlskrona,
han blir kvar i Norge -

389
00:22:22,240 --> 00:22:25,560
och det kritiseras väldigt hårt, -

390
00:22:25,560 --> 00:22:27,640
de tycker att försvarsministern
borde ju vara på plats -

391
00:22:27,960 --> 00:22:30,720
när en sådan här
stor kris utspelar sig.

392
00:22:31,680 --> 00:22:37,360
Dels gör Torsten Gustafsson
en del mindre lyckade uttalanden -

393
00:22:37,360 --> 00:22:40,240
under den här incidenten
som tidningarna plockar upp -

394
00:22:40,240 --> 00:22:43,720
och menar att de undergräver
den svenska förhandlingspositionen, -

395
00:22:44,600 --> 00:22:46,680
så det kommer krav på
att han ska avgå -

396
00:22:46,680 --> 00:22:48,920
från en hel del tidningar
i den här krisen.

397
00:22:49,960 --> 00:22:52,800
Men Fälldin och Ullsten får
väldigt mycket beröm -

398
00:22:52,800 --> 00:22:55,680
och menar att de har
verkligen stärkt Sveriges -

399
00:22:56,040 --> 00:22:58,240
säkerhetspolitiska stämning
genom sitt agerande -

400
00:22:58,240 --> 00:22:59,680
i den här krisen.

401
00:23:00,960 --> 00:23:02,920
Det är bedömningen av
tidningarna också att -

402
00:23:03,920 --> 00:23:07,240
visserligen är Sveriges säkerhets-
politiska läge sämre än tidigare, -

403
00:23:07,240 --> 00:23:11,520
men tack vare att politikerna har
stått upp så hårt mot Sovjetunionen -

404
00:23:11,520 --> 00:23:13,480
och tydligt mot Sovjetunionen
i det här fallet, -

405
00:23:13,480 --> 00:23:17,880
så har tilltron till Sveriges
utrikes- och säkerhetspolitik -

406
00:23:17,880 --> 00:23:19,880
blivit starkare i omvärlden, -

407
00:23:20,040 --> 00:23:23,360
så att man är
väldigt positivt inställd -

408
00:23:23,360 --> 00:23:27,720
till regeringen och marinen
i de här tidningarna.

409
00:23:27,960 --> 00:23:30,880
Det kan man ju tänka sig
beror på möjligen att -

410
00:23:30,880 --> 00:23:32,880
det är just en krissituation
som uppstått, -

411
00:23:32,880 --> 00:23:34,560
att det är en situation -

412
00:23:34,560 --> 00:23:37,400
när medierna sluter upp
bakom regeringen för att -

413
00:23:37,400 --> 00:23:39,760
vi måste visa en enad front
mot Sovjetunionen -

414
00:23:39,760 --> 00:23:42,760
och mot omvärlden och visa
att neutralitetspolitiken -

415
00:23:42,760 --> 00:23:45,960
och alliansfriheten är någonting
som Sverige sluter upp bakom.

416
00:23:46,560 --> 00:23:49,960
Just att skapa förtroende för
den svenska positionen -

417
00:23:49,960 --> 00:23:54,240
är väldigt viktigt också för
medierna under kalla kriget.

418
00:23:54,600 --> 00:23:57,520
Det kan vara en anledning till
att den kritiska rapporteringen -

419
00:23:57,520 --> 00:24:01,480
inte är särskilt omfattande
i tidningarna.

420
00:24:04,000 --> 00:24:05,520
Om man ska titta lite -

421
00:24:06,960 --> 00:24:08,840
här också på vanliga människor, -

422
00:24:08,840 --> 00:24:11,280
hur de kan ha uppfattat
den här situationen, -

423
00:24:11,280 --> 00:24:14,640
det vill säga de människor
som inte var aktivt involverade -

424
00:24:14,960 --> 00:24:17,400
eller hade en roll att fylla
i själva processen, -

425
00:24:17,400 --> 00:24:21,240
så är det väldigt tydligt utifrån
insändare i tidningen att -

426
00:24:21,480 --> 00:24:24,440
de tycker att Sverige
borde ha agerat mycket tuffare, -

427
00:24:24,440 --> 00:24:27,720
mycket hårdare mot Sovjetunionen
än vad regeringen gjorde.

428
00:24:28,400 --> 00:24:31,040
Så till skillnad från tidningarna själva -

429
00:24:31,040 --> 00:24:35,240
så är privatpersoner mycket
mer kritiska -

430
00:24:35,240 --> 00:24:37,240
till hanteringen och tycker att -

431
00:24:37,840 --> 00:24:39,840
Sverige borde ha varit tuffare, -

432
00:24:39,840 --> 00:24:42,880
behållit ubåten, de borde
ha internerat besättningen -

433
00:24:42,880 --> 00:24:46,160
och verkligen fått svar på
de frågor man ville ha.

434
00:24:47,440 --> 00:24:50,080
Sen kan man väl tänka att -

435
00:24:50,440 --> 00:24:52,960
insändare skriver personer
som inte är nöjda -

436
00:24:52,960 --> 00:24:55,960
med den politiken som Sverige för, -

437
00:24:56,160 --> 00:24:57,840
så de som då inte kommer till tals -

438
00:24:57,840 --> 00:25:00,040
var kanske många
som var nöjda också -

439
00:25:00,040 --> 00:25:03,680
så att det är lite svårt att med
säkerhet uttala sig kring -

440
00:25:05,160 --> 00:25:07,760
hur vanligt folk tänkte kring det här.

441
00:25:08,360 --> 00:25:10,280
Men det förekom
inte bara insändare -

442
00:25:10,280 --> 00:25:14,680
utan tidningarna gick ut på stan
i olika orter runt om i landet -

443
00:25:14,680 --> 00:25:18,240
och frågade folk vad de tänkte
kring den här incidenten.

444
00:25:18,240 --> 00:25:20,480
Även där kommer de här svaren att -

445
00:25:20,480 --> 00:25:23,160
Sverige måste vara tuffare,
måste vara hårdare, -

446
00:25:23,160 --> 00:25:26,240
måste markera tydligare
mot Sovjetunionen.

447
00:25:27,920 --> 00:25:31,000
Så det fanns
en diskrepans där mellan -

448
00:25:31,000 --> 00:25:33,360
vad många i befolkningen tänkte -

449
00:25:33,360 --> 00:25:40,160
och vilka bedömningar
tidningarna gjorde.

450
00:25:41,600 --> 00:25:45,760
Lärdomarna som tidningarna menar
att Sverige ska dra av det här är -

451
00:25:45,760 --> 00:25:48,360
dels att marinen behöver
mer resurser.

452
00:25:48,360 --> 00:25:51,760
Det tycker alla tidningar
är väldigt viktigt att marinen -

453
00:25:51,760 --> 00:25:54,120
ska få mer resurser att kunna
skydda Sveriges kust -

454
00:25:54,360 --> 00:25:58,280
man måste kunna stoppa ubåtar
från att ta sig in på svenskt vatten.

455
00:25:58,880 --> 00:26:01,480
Likadant menar de att,
som jag var inne på tidigare, -

456
00:26:01,480 --> 00:26:05,360
att det här har stärkt Sveriges
position i världen, -

457
00:26:05,360 --> 00:26:08,080
att det har visat att det går att
stå upp mot en supermakt.

458
00:26:08,080 --> 00:26:13,160
Det går att ställa krav på
en mycket större spelare -

459
00:26:13,160 --> 00:26:15,080
och få gehör för sina krav.

460
00:26:15,080 --> 00:26:18,280
Det är en viktig lärdom för
Sverige i framtiden -

461
00:26:18,280 --> 00:26:21,880
att dra av den här vinsten.