Forskning och projekt

En viktig del i Marinmuseums arbete är samverkan med akademin, näringslivet och andra aktörer.

Forskningen utgör en naturlig och integrerad del i Marinmuseums verksamhet. Det bedrivs forskning av museets medarbetare och i samarbete med olika universitet.