Vissa insamlingar är mer spännande än andra. Vi har nyligen köpt in en mycket intressant akvarell från ett auktionshus. Akvarellen föreställer Per Krafft d.y:s historiska målning Hertig Karl i slaget vid Hogland, en oljemålningen som finns i Nationalmuseum ägo. Troligen är akvarellen en förstudie till denna målning från 1810. Vissa detaljer skiljer sig dock från den slutliga målningen.

Akvarellen avbildar scenen från ett fartygsdäck under strid. Fartyget är Gustaf III och striden är slaget vid Hogland 1788. Lite kort om slaget vid Hogland först. 1788 går Sverige i krig med Ryssland. Planen är att anfalla den ryska linjeflottan och sedan landsätta 15 000 man för att inta den ryska huvudstaden. De båda linjeflottorna möts vid ön Hogland i Finska viken. Den ryska är större till antal men den svenska har bättre artilleri så det blir en jämn kamp som varar till mörkrets inbrott. Det blir inget avgörande, det ryska skeppet Vladislav kapitulerar till svenskarna och det svenska skeppet Prins Gustav kapitulerar till ryssarna men de svenska landstigningsplanerna måste avbrytas. Den svenska flottan leds av hertig Karl (kungens bror, sedermera Karl XIII) men det verkliga befälet förs av flaggkapten Nordenskjöld.

På akvarellen syns hertig Karl i centrum. Han bär uniform utan rock men med ordensband, blå byxor och hatt med plym. Han pekar med högerhanden och håller en ropare av silver i vänsterhanden. Framför honom ligger en trumma med en rock över, troligen hertigens. Runt honom står tre officerare med blå uniformer. Till vänster syns flaggkapten Nordenskjöld med en tubkikare i handen, till höger syns fartygschefen Gustaf Klint. Han bär den vita armbindeln som berättar om sitt stöd för Gustaf III statskupp.

Den slutliga oljemålningen är mycket mer detaljrik och har flera attribut som förstärker olika aspekter av sjöslaget. Som exempel kan nämnas att oljemålningen har en pipa och tobakspung liggandes bredvid trumman. Detta kan anspela på den historia som säger att hertigen under hela slaget behöll sitt lugn och rökte pipa mitt under stridens hetta (se mer i Jan Norrmans artikel i Forum Navale nr 50: Slaget vid Hogland 1788 som det skildras av Louis Jean Desprez och Per Krafft d.y.)

I bakgrunden till höger syns en fartygsakter men denna är inte färglagd och saknar därför detaljer som kan berätta mer. I oljemålningen kan man mer tydligt se att det är det ryska fartyget Vladislav som avses. En mast är avskjuten och den svenska flaggan är hissad samtidigt som en annan flagga ligger halad på däck. En tradition när man erövrat ett fartyg vid denna tid.

Målningen var en beställning av Karl XIII omkring 1810 målad av den svenska konstnären och teckningsprofessorn Per Krafft d.y. (1777-1863).

Akvarellen har registrerats i samlingarna med nummer MM 25 439.