Avståndsmätaren registrerades i Marinmuseums samlingar under sommaren 2011.

Denna nyinsamling är ett föremål som återfanns i ett förråd på marinbasen på Muskö och som sedan överlämnades till Marinmuseum för att bevaras här. Föremålet ser ut som en tubkikare, men är i själva verket en avståndsmätare av äldre modell. Sannolikt är den tillverkad någon gång runt förra sekelskiftet.

Genom att vrida på skruven som sitter under avståndsmätarens tub, kan man med hjälp av speglar avgöra avståndet till ett annat fartyg eller ett landmärke. På avståndsmätaren finns flera olika skalor tryckta så att beräkningar om avstånd och dylikt kan göras. Texten på skalorna är på franska, vilket föranleder misstanken om att avståndsmätaren är tillverkad i Frankrike.

Enligt eftersökningar som gjordes på Marinmuseum för några år sedan, när en allmän förfrågan om en sådan här avståndsmätare kom in, så fanns åtminstone en avståndsmätare av den här typen på fartyget Drott som i början av 1900-talet tjänstgjorde som bland annat kungajakt åt Osvar II. Dessförinnan hade Drott varit spaningsfartyg och minfartyget, då under namnet Ran.

Avståndsmätaren har nu införlivats i Marinmuseums samlingar med accessionsnummer MM 25 159. Den visar på en teknisk utveckling som sker från denna typ av avståndsmätare till de lite senare och betydligt mer frekvent förekommande avståndsmätare med två linser som utvecklades under 1900-talet. Idag sker avståndsmätning med hjälp av radar och laser, och manuell avståndsmätning har blivit omodernt och överflödigt. Men detta föremål minner därför om en tidigare teknik.