Befälstecknen samlades in under hösten 2014. De tillkom museet som en gåva från en privatperson.

Nyligen gjorde Marinmuseum en insamling av sex stycken befälstecken som saknades i våra samlingar. Ett befälstecken är en vimpel eller flagga som på ett fartyg hissas i en särskild stång i masten. Befälstecknet visar att fartyget är rustat, det vill säga att det att inventarierna finns ombord och att fartyget så att säga är i användning.

Befälstecknet visar också vem som är den högste officeren eller framstående personen ombord. I normalfallet är således befälstecken för fartygschef hissat (ej med på bilderna ovan), men om exempelvis överbefälhavaren kommer på visit så hissas istället befälstecknet för just överbefälhavare. Idag har befälstecknet ceremoniell betydelse, men tidigare var det av vikt att kunna identifiera på vilket fartyg till exempel kungen befann sig.

Befälstecknen har accederats i samlingarna med inventarienummer MM 25 329 till MM 25 334.