Dykarhjälmen överlämnades till Marinmuseum hösten 2012 och registrerades i samlingarna den nionde november det året.

Marinmuseum har under många år varit på jakt efter ett speciellt föremål att addera till föremålssamlingen, och sedan ett par veckor tillbaka så finns detta objekt nu insamlat till museet. Vi har nämligen blivit tilldelade en dykarhjälm från Försvarsmakten. Dykarhjälmar i sig är dock inget unikt, vi har flera sedan tidigare, men nu har vi samlat in en så kallad Karlskronahjälm.

Dessa hjälmar är tillverkade på Örlogsvarvet i Karlskrona av de mycket dugliga kopparslagarna som var verksamma där. Tillverkningen skedde på 1930- och 1940-talen och endast ett begränsat antal tillverkades. Sannolikt gjordes inte fler än femtio Karlskronahjälmar.

Hjälmarna är också unika på grund av det snillrika systemet för lufttillförsel till dykaren som konstruerades. Tack vare de tämligen breda luftkanalerna kunde koldioxid länsas ut ur tungdykardräkten när dykaren med hjälp av huvudet tryckte in den röda knappen. Eftersom dykaren använde huvudet för att trycka in knappen kallas den allmänt för nickventil.